Město Hodonín vysoudilo škodu ve výši 250 tisíc korun a uzavřeno splátkový kalendář

05.08.2018 12:52

Městu Hodonín byla v listopadu 2013 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 250 tisíc korun. Uložené pokutě se zadavatel bránil podáním rozkladu, ten však předseda Úřadu zamítl. Pokuta byla uhrazena v listopadu 2014. Zadavatel podal proti rozhodnutí ÚOHS i správní žalobu, avšak ta byla Krajským soudem v Brně zamítnuta (a stejně tak i kasační stížnost zadavatele).

Zadavatel identifikoval odpovědnou osobu a škodu ve výši 250 tisíc korun vymáhal soudně u Okresního soudu v Přerově, který v září 2016 vydal rozsudek. Odpovědné osobě bylo soudem uloženo způsobenou škodu zaplatit. Rozsudek nabyl právní moci.


Zadavatel následně uzavřel s odpovědnou osobou splátkový kalendář, dle kterého splácí každý měsíc částku 20 tisíc korun. Podle informací z roku 2018 byl splátkový kalendář dodržen a celá škoda byla k listopadu 2017 uhrazena.

pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad
rozsudek OS Přerov
informace zadavatele k vymáhání škody
informace zadavatele - detaily o uzavřeném splátkovém kalendáři

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

 

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 a 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz