Křelov - Břuchotín vymohl škodu 415 tisíc

18.11.2019 14:03

Obci Křelov - Břuchotín byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokuta ve výši 100 tisíc říjnu 2012. Zadavatel nepodával proti uložené pokutě ani rozpor, ani žalobu. Zadavateli vznikla i další škoda, celkem se jednalo o částku 1,8 milionů korun.

Na podané žádosti o informace zadavatel několik let víceméně nereagoval, nicméně v roce 2019 nám zadavatel sdělil, že škoda ve výši 415 tisíc Kč byla uhrazena v letech 2014-2016 na základě splátkového kalendáře ze stany mandatáře. 

Škoda (pokuta) včetně související škody byla vymáhána soudně; soud byl ukončen smírem (žalováno bylo 930 tisíc z celkové škody 1,8 milionů).

dokumenty:
pokuta 100 tisíc (2012)
informace zadavatele z roku 2019

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce  2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz