Královéhradecký kraj vymohl škodu 800 tisíc

04.07.2018 21:37

Královéhradecký kraj

V únoru 2014 uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Královéhradeckému kraji pokutu ve výši 800 tisíc korun za porušení zákona o veřejných zakázkách. Konkrétně kraj v roce 2004 zadal v jednacím řízení bez uveřejnění zakázku na rozšíření stávající dodávky předmětu leasingu (Administrativní centrum Královéhradeckého kraje), ačkoli pro takový postup nebyly splněny zákonem dané podmínky. Rozhodnutí ÚOHS je pravomocné a kraj v září 2014 zaplatil vyměřenou pokutu.

Přestože se kraj obrátil i na správní soud a domáhá se zrušení rozhodnutí ÚOHS, kterým mu byla uložena pokuta, učinil zároveň i podstatné kroky směřující k vymáhání škody, která na majetku kraje vznikla. Kraj totiž již v lednu 2015 identifikoval osoby, které dle poznatků kraje škodu zavinili, a vyzval je k náhradě škody. Konkrétně se jedná o bývalou zaměstnankyni kraje a dokonce i o pět současných radních kraje.

Podle informací Kraje z března 2017 byla částka 795 tisíc uhrazena společností Kooperativa pojišťovna, a.s. v rámci pojistné smlouvy, kterou kraj pro své zástupce sjednal. Radní kraje mají proto povinnost uhradit již pouze spoluúčast ve výši 1.000 Kč za každou pojištěnou osobu. Spoluúčast byla z velké části již rovněž uhrazena, respektive dle informace z července 2018 byla spoluúčast uhrazena v plné výši.

rozhodnutí ÚOHS
informace kraje (červen 2016)
informace kraje (březen 2017)

Více informací o případu poskytne Mgr. Petra Bielinová, advokát

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 a 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz