Královéhradecký kraj vymohl škodu 800 tisíc

04.04.2017 21:37

Královéhradecký kraj

V únoru 2014 uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Královéhradeckému kraji pokutu ve výši 800 tisíc korun za porušení zákona o veřejných zakázkách. Konkrétně kraj v roce 2004 zadal v jednacím řízení bez uveřejnění zakázku na rozšíření stávající dodávky předmětu leasingu (Administrativní centrum Královéhradeckého kraje), ačkoli pro takový postup nebyly splněny zákonem dané podmínky. Rozhodnutí ÚOHS je pravomocné a kraj v září 2014 zaplatil vyměřenou pokutu.

Přestože se kraj obrátil i na správní soud a domáhá se zrušení rozhodnutí ÚOHS, kterým mu byla uložena pokuta, učinil zároveň i podstatné kroky směřující k vymáhání škody, která na majetku kraje vznikla. Kraj totiž již v lednu 2015 identifikoval osoby, které dle poznatků kraje škodu zavinili, a vyzval je k náhradě škody. Konkrétně se jedná o bývalou zaměstnankyni kraje a dokonce i o pět současných radních kraje.

Podle informací Kraje z března 2017 byla částka 795 tisíc uhrazena společností Kooperativa pojišťovna, a.s. v rámci pojistné smlouvy, kterou kraj pro své zástupce sjednal. Radní kraje mají proto povinnost uhradit již pouze spoluúčast ve výši 1.000 Kč za každou pojištěnou osobu. Spoluúčast byla z velké části již rovněž uhrazena.

rozhodnutí ÚOHS
informace kraje (červen 2016)
informace kraje (březen 2017)

Více informací o případu poskytne Mgr. Petra Bielinová, advokát

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Mediace:
Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M.
michaela.suchardova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz