Krajská zdravotní vymáhá soudně škodu 500 tisíc korun

08.07.2019 14:31

Krajské zdravotní, a.s. byla v říjnu 2012 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 500 tisíc korun (zakázka Nákup přístrojového vybavení Nemocnice Chomutov, o. z. a Nemocnice Most, o. z.). Podaný rozklad nebyl úspěšný a následně byla zamítnuta i správní žaloba, kterou zadavatel podal. Zadavatel pokutu uhradil v srpnu 2013.

Po čtyřech letech v srpnu 2017 zadavatel podal žalobu k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. V roce 2018 získal zadavatel pravomocné rozhodnutí Rozhodčího soudu. Škoda byla uhrazena cestou exekuce v září 2018 a to částkou téměř 786 tisíc korun (včetně příslušenství).

pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad ÚOHS
informace zadavatele zde 
doplňující informace zadavatele 2017 zde
doplňující informace zadavatele 2018 zde 
Rozhodčí nález
zde 
Doplňující informace 2019 zde

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017, 2018 a 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz