Krajská zdravotní připravuje žalobu na náhradu škody 350 tisíc korun

24.06.2020 14:39

Krajské zdravotní, a.s. byla v únoru 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 350 tisíc korun (zakázka Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní – Dodavatel aktivity I. II. Zvýšení dostupnosti zdravotnických technologií). 

Uložené pokutě se zadavatel bránil nejprve podáním rozkladu a později podáním žaloby, avšak ani v jednom bodě nebyl úspěšný. Pokutu zadavatel uhradil v červenci 2016. Zadavatel  se nejprve pokoušel dohodnout na mimosoudní úhradě škody, avšak nebyl úspěšný. Podle informací z června 2018 připravoval zadavatel žalobu, kterou se bude domáhat svého nároku u soudu. Žaloba byla podána k rozhodčímu soudu v únoru 2019. V roce 2020 je pohledávka v exekuci.


pokuta ÚOHS
neúspěšný rozklad
informace zadavatele 2017 zde 
informace zadavatele 2018 zde 
informace zadavatele 2019 zde
informace zadavatele 2020

Více informací poskytne Mgr. Petra Eliášová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017, 2018, 2019 a 2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra v letech 2017-2019 a Ministerstva spravedlnosti v roce 2020)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz