Krajská zdravotní připravuje žalobu na náhradu škody 350 tisíc korun

30.06.2018 14:39

Krajské zdravotní, a.s. byla v únoru 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 350 tisíc korun (zakázka Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní – Dodavatel aktivity I. II. Zvýšení dostupnosti zdravotnických technologií). 

Uložené pokutě se zadavatel bránil nejprve podáním rozkladu a později podáním žaloby, avšak ani v jednom bodě nebyl úspěšný. Pokutu zadavatel uhradil v červenci 2016. Zadavatel  se nejprve pokoušel dohodnout na mimosoudní úhradě škody, avšak nebyl úspěšný. Podle informací z června 2018 připravuje zadavatel žalobu, kterou se bude domáhat svého nároku u soudu.


pokuta ÚOHS
neúspěšný rozklad
informace zadavatele 2017 zde 
infomrace zadavatele 2018 zde 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 a 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz