Krajská zdravotní připravuje žalobu na náhradu škody 350 tisíc korun

01.08.2019 14:39

Krajské zdravotní, a.s. byla v únoru 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 350 tisíc korun (zakázka Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní – Dodavatel aktivity I. II. Zvýšení dostupnosti zdravotnických technologií). 

Uložené pokutě se zadavatel bránil nejprve podáním rozkladu a později podáním žaloby, avšak ani v jednom bodě nebyl úspěšný. Pokutu zadavatel uhradil v červenci 2016. Zadavatel  se nejprve pokoušel dohodnout na mimosoudní úhradě škody, avšak nebyl úspěšný. Podle informací z června 2018 připravoval zadavatel žalobu, kterou se bude domáhat svého nároku u soudu. Žaloba byla podána k rozhodčímu soudu v únoru 2019.


pokuta ÚOHS
neúspěšný rozklad
informace zadavatele 2017 zde 
infomrace zadavatele 2018 zde 
informace zadavatele 2019 zde

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017, 2018 a 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)
605 54 34 19

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz