Krajská zdravotní připravuje žalobu na náhradu škody 140 tisíc korun

03.09.2019 14:15

Krajské zdravotní, a.s. byla v prosinci 2012 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 200 tisíc korun (veřejná zakázka Materiál ošetřovatelské péče). Podaný rozklad byl předsedou ÚOHS zamítnut, nicméně zadavatel následně uspěl se žalobou u správního soudu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže následně věc znovu projednal a uložil pokutu ve výši 140 tisíc korun. Proti tomuto rozhodnutí se zadavatel již nebránil podáním rozkladu, ani žaloby.

Pokutu zadavatel uhradil v červenci 2016, identifikoval odpovědnou osobu a od září 2017 připravuje žalobu na vymáhání nároku na náhradu škody. V červnu 2019 žaloba dosud připravena nebyla, pouze v mezidobí, konkrétně v prosinci 2018 došlo k zaslání předžalobní upomínky.

pokuta 2012 (200 tis)
zamítnutý rozklad 2013
rozsudek Krajského soudu v Brně - rozhodnutí předsedy ÚOHS zrušeno
předseda ÚOHS ruší  pokutu z roku 2012
pokuta 2016 (140 tis)
informace zadavatele zde 
doplňující informace zadavatele zde
druhá doplňující informace zadavatele zde 
doplňující informace 2018 zde 
doplňující informace 2019 zde

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017, 2018 a 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)
 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)
605 54 34 19

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz