Kladno vymohlo škodu 200 tisíc korun po svém zaměstnaci

20.06.2019 15:02

Zadavateli městu Kladno byla v květnu 2016 uložena pokuta ve výši 200 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil ani rozkladem, ani žalobou. Pokutu zadavatel uhradil v červenci 2016.

 

Zadavatel ihned identifikoval odpovědnou osobu uvnitř úřadu a to vedoucího Odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladno. Na základě rozhodnutí rady města z června 2016 byl odpovědný pracovník písemně vyzván k náhradě škody ve výši 200 tisíc korun. Odpovědný pracovník škodu v plné výši uhradil.

 

dokumenty:

rozhodnutí ÚOHS

informace zadavatele zde 

 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz