Karlovarský kraj prověřuje možnost vymáhát škodu 100 tisíc korun

22.06.2020 14:31

Zadavateli byla uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun listopadu 2017. Proti rozhodnutí ÚOHS si zadavatel podal rozklad, avšak se svými argumenty neuspěl. Správní žalobu zadavatel nepodal.

Zpočátku zadavatel udával, že označil jako odpovědnou osobu jednu právnickou osobu. Ta však odmítla škodu uhradit a její argumenty se zadavateli zdály přijatelné. Po té, co jsme zadavatele v roce 2019 vyzvali k vymáhání škody, situaci přehodnotil a možnost vymáhání škody nyní konzultuje s vybranou advokátní kanceláří. Současně nás požádal o schůzku. Současně nás požádal o schůzku, ale nakonec jsme se na termínu nedomluvili.

V dubnu 2020 zaslal zadavatel odpovědné osobě předžalobní výzvu. Zároveň podle informací zadavatele hrozí odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 19 milionů korun.


Dokumenty:
rozhodnutí UOHS
rozhodnutí o rozkladu
informace zadavatele 2019
výzva k vymáhání 2019
reakce na výzvu k vymáhání
informace zadavatele z roku 2020

Více informací poskytne Mgr. Petra Eliášová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2019 -2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra v roce 2019 a Ministerstva spravedlnosti v roce 2020)
 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz