Jihočeský kraj uplatnil škodu v rámci trestním řízení

23.09.2019 15:39

Jihočeskému kraji byla v říjnu 2012 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 350 tisíc korun, která byla na základě podaného rozkladu snížena na částku 100 tisíc korun. Správní žaloba podána nebyla a v únoru 2014 byla pokuta uhrazena. 

 

Zadavatel identifikoval odpovědné osoby a uplatnil svůj nárok na náhradu škody v rámci trestního řízení. Trestní soudy zadavatele nakonec odkázaly na řízení ve věcech občanskoprávních.

 

Nárok na náhradu škody byl uplatněn i v občanskoprávním řízení, avšak žaloba byla zamítnuta a úspěšné nebylo ani odvolání. Nicméně přesto se zadavatel částečně uspokojil, protože proti odpovědné osobě současně uplatnil i nárok na smluvní pokutu ze smlouvy o výkonu činnosti zástupce zadavatele. Na základě této žaloby byl zadavatel úspěšný a obdržel 57 tisíc korun (včetně příslušenství).

pokuta ÚOHS
rozhodnutí předsedy ÚOHS
informace zadavatele zde 

informace zadavatele (2019)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 a 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)
 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz