Je povinností státu zajistit kompetentní úředníky

14.11.2018 13:20

Stavební úřad Městské části Praha 6 pochybil, když neprošetřil v přiměřené době podnět žalobce k výkonu stavebního dozoru. 

Za to že stát (Ministersvo pro místní rozvoj) nedokázalo zařídit, aby výkon státní správy vykonávali na Stavebním úřadě Městské části Praha 6 kompetentní úředníci, zaplatí nyní žalobci zadostiučinění za nemajektovou újmu ve výši 25 tisíc korun plus náhradu nákladů řízení ve výši dalších téměř 24 tisíc korun.

V únoru 2011 se žalobce obrátil na příslušný stavební úřad (Městská část Praha 6) s žádostí o vykonání stavebního dozoru. Konkrétně šlo o to, že v bytě nad ním proběhly stavební úpravy, po nichž v bytě žalobce stoupla hladina hluku do té míry, že sprchování či spláchnutí WC sousedů budilo žalobce a jeho rodinu ze spánku. Stavební úřad žalobce vyzval, aby si opatřil měření hluku od autorizované osoby. Žalobce to učinil a v červenci 2011 doplnil svůj podnět o posudek, ze kterého vyplývalo, že v bytě jsou překračovány hygienické limity.

Následně se však stavební úřad Prahy 6 rozhodl ve věci být nečinný. Po několik let neučinil žádný relevantní úkon. Žalobci se v mezidobí narodily tři děti.

Žalobce se opakovaně snažil dosáhnout nějakého postupu v řízení, chodil nahlížet do správního spisu (ten se ovšem na úřadě ztratil a i pro účely soudního řízení bylo předloženo pouze jeho torzo, v němž některé klíčové doklady zcela chybí), opakovaně telefonoval a psal na úřad, po čase si najal i advokáta, aby mu s nečinností stavebního úřadu pomohl, a přesto trvalo téměř pět let, než stavební úřad podnikl efektivní kroky k ochraně žalobcova života a zdraví. 

Tato nečinnost byla Obvodním soudem pro Prahu 1 posouzena jako nesprávný úřední postup, za který žalobci přísluší náhrada ve výši 27,5 tisíc korun. Rozsudek soudu prvního stupně byl v zásadě potvrzen rozsudkem Městského soudu v Praze (zadostiučinění bylo sníženo na 25 tisíc; zároveň byla přiznána náhrada nákladů řízení v plném rozsahu ve výši téměř 24 tisíc.).

Bližší informace Vám sdělí naše právnička Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

dokumenty:
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 (anonymizovaný)  - květen 2018
Rozsdudek Městského soudu v Praze - říjen 2018 (anonymizovaný)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz