Je povinností státu zajistit kompetentní úředníky

11.11.2019 13:20

Stavební úřad Městské části Praha 6 pochybil, když neprošetřil v přiměřené době podnět žalobce k výkonu stavebního dozoru.

Za to že stát (Ministersvo pro místní rozvoj) nedokázalo zařídit, aby výkon státní správy vykonávali na Stavebním úřadě Městské části Praha 6 kompetentní úředníci, zaplatí nyní žalobci zadostiučinění za nemajektovou újmu ve výši 25 tisíc korun plus náhradu nákladů řízení ve výši dalších téměř 24 tisíc korun.

V únoru 2011 se žalobce obrátil na příslušný stavební úřad (Městská část Praha 6) s žádostí o vykonání stavebního dozoru. Konkrétně šlo o to, že v bytě nad ním proběhly stavební úpravy, po nichž v bytě žalobce stoupla hladina hluku do té míry, že sprchování či spláchnutí WC sousedů budilo žalobce a jeho rodinu ze spánku. Stavební úřad žalobce vyzval, aby si opatřil měření hluku od autorizované osoby. Žalobce to učinil a v červenci 2011 doplnil svůj podnět o posudek, ze kterého vyplývalo, že v bytě jsou překračovány hygienické limity.

Následně se však stavební úřad Prahy 6 rozhodl ve věci být nečinný. Po několik let neučinil žádný relevantní úkon. Žalobci se v mezidobí narodily tři děti.

Žalobce se opakovaně snažil dosáhnout nějakého postupu v řízení, chodil nahlížet do správního spisu (ten se ovšem na úřadě ztratil a i pro účely soudního řízení bylo předloženo pouze jeho torzo, v němž některé klíčové doklady zcela chybí), opakovaně telefonoval a psal na úřad, po čase si najal i advokáta, aby mu s nečinností stavebního úřadu pomohl, a přesto trvalo téměř pět let, než stavební úřad podnikl efektivní kroky k ochraně žalobcova života a zdraví. 

Tato nečinnost byla Obvodním soudem pro Prahu 1 posouzena jako nesprávný úřední postup, za který žalobci přísluší náhrada ve výši 27,5 tisíc korun. Rozsudek soudu prvního stupně byl v zásadě potvrzen rozsudkem Městského soudu v Praze (zadostiučinění bylo sníženo na 25 tisíc; zároveň byla přiznána náhrada nákladů řízení v plném rozsahu ve výši téměř 24 tisíc.). Zadostiučinění včetně náhrady nákladů řízení uhradilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) na podzim 2018.

Následně MMR vyzvalo Prahu 6 k úhradě regresního nároku. Praha 6 nárok odmítla uhradit s odůvodněním, že úřednice byla nemocná a proto byla v daném případě nečinná. Tento argument je absurdní, neboť v takovém případě měl věc řešit jiný úředník. Navíc tento argument před soudem, který rozhodoval o zadostiučinění, nezazněl, ač Praha 6 byla ze strany MMR informována o soudním řízení (poznámka: poškozený občan nemohl žalovat Prahu 6, musel žalovat Českou republiku, která má zajistit kompetentní úředníky pro výkon státní správy, kterou přenesla na městské části).

V říjnu 2019, tj. zhruba měsíc před promlčením regresního nároku, jsme vyzvali MMR, aby nárok zažalovalo u soudu. Podle informací MMR byla žaloba dne 4.11.2019 podána.

dokumenty:
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 (anonymizovaný)  - květen 2018
Rozsudek Městského soudu v Praze - říjen 2018 (anonymizovaný)
Informace MMR že na základě naší výzvy podalo žalobu na regresní nárok vůči Praze 6 - listopad 2019

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce  2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz