Jak si Jablonec nad Nisou zničil vlastní kamerový systém

12.11.2019 13:09

Město Jablonec nad Nisou vybudovalo na základě dotačního projektu v letech 2009-2011 Městský kamerový systém, který město následně v letech 2013-2014 postupně rozšiřovalo (zejména se přidávaly do systému další kamerové body). Kamerový systém byl navržen jako samostatný celek, který fungoval, respektive mě fungovat, na privátní datové síti města Jablonec nad Nisou. Technologické řešení bylo vybudováno jako komplex jednotlivých kamerových bodů (kamer), z nichž byl signál přenášen mikrovlnými spoji do "hlavní antény", která byla umístěna na věži budovy radnice. Od této hlavní antény byly data vedeny již optickým kabelem v majetku města do budovy městské policie, kde je dispečink a kde dochází k zobrazení kamerových záznamů.

V roce 2016 za blíže nevyjasněných okolností se město v rámci rekonstrukce fasády budovy radnice sejmulo hlavní anténu. Přestože původně bylo sejmutí antény komunikováno jako dočasné řešení, na budovu radnice (ani jinam) se anténa již nikdy nevrátila. Tím město Jablonec nad Nisou přišel o funkční kamerový systém, který byl zcela nezávislý na třetí osobě. Tímto postupem město Jablonec nad Nisou zmařilo předchozí investici do vybudování kamerového systému na privátní datové síti. 

Na žádost opozičních zastupitelů jsme vypracovali koncept trestního oznámení na neznámého pachatele.

Stávající kamerový za blíže nevyjasněných okolností převzala v roce 2016 společnost GREPA, která data přemístila na vlastní optický kabel. Společnost GREPA je vlastněna současným primátorem města Jablonec nad Nisou panem Milanem Kroupou. V roce 2019 následně město Jablonec nad Nisou uzavřelo s GREPOU smlouvu, na základě které město uhradilo GREPĚ za provoz kamerového systému v letech 2016-2019 bezmála dva miliony korun. Blíže k této kauze viz Zakázka pana primátora.

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce  2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz