Jablonné v Podještědí vymáhá soudně škodu ve výši 5 mil korun

07.09.2018 11:44

Zadavateli byla v prosinci 2014 uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil jak podáním rozkladu, tak správní žaloby. Správní žaloba je v současnosti (srpen 2018) ve stádiu nerozhodnuté kasační stížnosti. Pokutu zadavatel uhradil v listopadu 2015.

Zadavatele jsme dopisem z března 2018 vyzvali k vymáhání nároku na náhradu škody. Výzvu k vymáhání škody projednala rada města 21.3.2018 a 29.3.2018 byla podána žaloba na odpovědnou osobu a to na částku 5 113 950,43 Kč.

dokumenty:
pokuta ÚOHS
rozhodnutí o rozkladu UOHS
výzva k vymáhání nároku na náhradu škody (březen 2018)
inforamce zadavatele o projednání výzvy radou města zde
informace zadavatele o podání žaloby 2018 zde 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)
605 54 34 19

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz