Jablonecká energetická - žádost zastupitele o informaci

13.03.2018 12:00

Zastupitel města Jablonec nad Nisou pan Jakub Macek se od září 2015 domáhá dle zákona o svobodném přístupu k informacím vydání smlouvy o směnečném programu. Společnost Jablonecká energetická, která je 100% vlastněná městem Jablonec nad Nisou, odmítla zastupiteli informaci poskytnout z důvodu ochrany obchodního tajemství.

V průběhu soudního řízení Jablonecká energetická změnila taktiku a začala tvrdit, že není povinným subjektem dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tento její argument Krajský soud odmítl a vydaná rozhodnutí o odmítnutí informace jako nezákonná zrušil.

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, však bohužel zároveň nevyhověl návrhu žalobce, aby požadovanou informaci sám posoudil a nařídil Jablonecké energetické, a.s. její vydání (případně částečné vydání). Žalovaná společnost této situace samozřejmě využila, a v dalším řízení ohledně poskytnutí informace si počíná tak, že řízení "přerušila" až do pravomocného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS).

Po té, co NSS kasační stížnosti obou účastníků zamítl, vydala Jablonecká energetická druhé rozhodnutí o odmítnutí informace.

časová osa:
září 2015 - podána žádost o informace
leden 2016 -  podána žaloba
září 2016 -
rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec - obě strany si podaly kasační stížnost
listopad 2016 - informace nebyla stále poskytnuta, ani nebylo vydáno druhé rozhodnutí o odmítnutí informace. 
říjen 2017 - kasační stížnosti obou účastníků (Jablonecká energetická, zastupitel pan Jakub Macek) byly zamítnuty. Jablonecká energetická je i po nálezu Ústavního soudu ve věci ČEZ povinným subjektem dle zákona o svobodným přístupu k informacím. Rozhodnutí NSS, sp. zn. 5 As 236/2016 naleznete
zde   
leden 2018 - Jablonecká energetická vydala druhé rozhodnutí o odmítnutí informace, proti kterému bylo podáno odvolání
únor  2018 - Dozorčí rada Jablonecké energetické zrušila rozhodnutí o odmítnutí informace z ledna 2018. Informace zatím poskytnuta nebyla.

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Právní pomoc byla v roce 2016 podpořena v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz