Jablonecká energetická - žádost zastupitele o informaci

14.11.2016 21:43

Zastupitel města Jablonec nad Nisou pan Jakub Macek se od září 2015 domáhá dle zákona o svobodném přístupu k informacím vydání smlouvy o směnečném programu. Společnost Jablonecká energetická, která je 100% vlastněná městem Jablonec nad Nisou, odmítla zastupiteli informaci poskytnout z důvodu ochrany obchodního tajemství.

V průběhu soudního řízení Jablonecká energetická změnila taktiku a začala tvrdit, že není povinným subjektem dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tento její argument Krajský soud odmítl a vydaná rozhodnutí o odmítnutí informace jako nezákonná zrušil.

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, však bohužel zároveň nevyhověl návrhu žalobce, aby požadovanou informaci sám posoudil a nařídil Jablonecké energetické, a.s. její vydání (případně částečné vydání). Žalovaná společnost této situace samozřejmě využila, a v dalším řízení ohledně poskytnutí informace si počíná tak, že řízení "přerušila" až do pravomocného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

časová osa:
září 2015 - podána žádost o informace
leden 2016 -  podána žaloba
září 2016 - rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec - obě strany si podaly kasační stížnost
listopad 2016 - informace nebyla stále poskytnuta, ani nebylo vydáno druhé rozhodnutí o odmítnutí informace

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz