Jablonecká energetická - žádost zastupitele o informaci - informace poskytnuta

27.02.2019 11:00

Zastupitel města Jablonec nad Nisou pan Jakub Macek se od září 2015 domáhá dle zákona o svobodném přístupu k informacím vydání smlouvy o směnečném programu. Společnost Jablonecká energetická, která je 100% vlastněná městem Jablonec nad Nisou, odmítla zastupiteli informaci poskytnout z důvodu ochrany obchodního tajemství. Informace byla poskytnuta až po více jak třech letech v lednu 2019 (po té, co se zastupitel stal členem dozorčí rady společnosti).

V průběhu soudního řízení Jablonecká energetická změnila taktiku a začala tvrdit, že není povinným subjektem dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tento její argument Krajský soud odmítl a vydaná rozhodnutí o odmítnutí informace jako nezákonná zrušil.

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, však bohužel zároveň nevyhověl návrhu žalobce, aby požadovanou informaci sám posoudil a nařídil Jablonecké energetické, a.s. její vydání (případně částečné vydání). Žalovaná společnost této situace samozřejmě využila, a v dalším řízení ohledně poskytnutí informace si počínala tak, že řízení "přerušila" až do pravomocného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS).

Po té, co NSS kasační stížnosti obou účastníků zamítl, vydala Jablonecká energetická panu Mackovi další část smlouvy a zároveň i další rozhodnutí o odmítnutí informace. Stejně jako v roce 2015 je i nyní důvodem pro odmítnutí informace o velké části smlouvy údajné obchodní tajemství. Následovalo očekáváné "odmítací kolečko", kdy Jablonecká energetická opakovaně vydávala rozhodnutí o odmítnutí informace, které následně představenstvo JE formálně ruší, aby následně JE vydala obsahově totožné rozhodnutí o odmítnutí informace. A tak pořád dokola.

Nedůstojné jednání JE bylo přerušeno až tím, že zastupitel Jablonce nad Nisou, pan Macek, podal v srpnu 2018 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec již druhou žalobu na vydání informace. Podání žaloby následně komentoval i zastupitel města Jablonec nad Nisou pan Roubíček, který veřejně na jednání zastupitelstva (bod 53)přezentoval svůj názor, že není možné rozhodnutí JE napadnout žalobou. Zastupitelů města Jablonec nad Nisou dokonce rozeslal i své stanovisko, ve kterém poněkud účelově a zkresleně popsal i probíhající spor o informace.

Pochybnosti o možnosti žalovat nepravomocné rozhodnutí o odmítnutí informace rozptýlilo rozhodnutí rozšířeného senátu NSS ze dne 24. října 2018, sp. zn. 7 As 192/2017 ve svém rozhodnutí ze dne 24. října 2018: „žadatel o informace může ve věcech svobodného přístupu k informacím podat žalobu přímo proti rozhodnutí povinného subjektu, kterým povinný subjekt po předchozím zrušovacím rozhodnutí odvolacího orgánu znovu odmítl požadovanou informaci poskytnout (§ 16 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím).“

časová osa:
září 2015 - podána žádost o informace
leden 2016 -  podána první žaloba
září 2016 -
rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec - obě strany si podaly kasační stížnost
listopad 2016 - informace nebyla stále poskytnuta, ani nebylo vydáno druhé rozhodnutí o odmítnutí informace. 
říjen 2017 - kasační stížnosti obou účastníků (Jablonecká energetická, zastupitel pan Jakub Macek) byly zamítnuty. Jablonecká energetická je i po nálezu Ústavního soudu ve věci ČEZ povinným subjektem dle zákona o svobodným přístupu k informacím. Rozhodnutí NSS, sp. zn. 5 As 236/2016 naleznete
zde   
leden 2018 - Jablonecká energetická vydala druhé rozhodnutí o odmítnutí informace, proti kterému bylo podáno odvolání
únor  2018 - Dozorčí rada Jablonecké energetické zrušila rozhodnutí o odmítnutí informace z ledna 2018.
březen - červenec 2018 - opakované vydávání rozhodnutí o odmítnutí informace a jejich rušení DR
srpen 2018 - podána druhá žaloba k soud
říjen 2018 - rozšířený senát NSS ze dne 24. října 2018, sp. zn. 7 As 192/2017
leden 2019 - zastupitel obdržel informaci (změna ve vedení společnosti)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Právní pomoc byla v roce 2016 podpořena v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz