Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou - informace dle zákona o obcích

20.04.2016 17:00

Zastupitel města Liberec pan Jaromír Baxa se od listopadu 2015 domáhá na společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce informace z titulu své funkce zastupitele informace o dvou uzavřených obchodních smlouvách. Jedná se o takový typ smlouvy, kterou by městem vlastněná společnost měla v horizontu několika měsíců sama zveřejňovat pod sankcí neúčinnosti, respektive neplatnosti, v registru smluv. Konkrétně jde o smlouvu o nájmu a podnájmu plničky pohonných hmot CNG  a o smlouvu se společností Direct Pay, s.r.o.

Žalovaná společnost informaci zastupiteli neposkytla, protože zastupitel svou žádost "dostatečně neodůvodnil". Navíc společnost uvedla, že i kdyby zastupitel žádost z jejího úhlu pohledu více odůvodnil, případně se totožné informace domáhal dle zákona o svobodném přístupu k informacím (kde žádné důvody uvádět nemusí), tak by mu informace byla stejně odmítnuta, a to z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Město Liberec, kterého je pan Jaromír Baxa zastupitelem, přitom vlastní 99,6% všech akcií této obchodní společnosti a každoročně firmu město "dotuje" částkou cca 200 milionů korun (o podpoře společnosti rozhoduje právě zastupitelstvo města při stanovení rozpočtu města).

Zastupiteli jsme poskytli právní pomoc advokáta. Informace je vymáhána soudně.

Časová osa:
Listopad 2015 - žádost o informaci
Březen 2016 - podání žaloby

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Mediace:
Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M.
michaela.suchardova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz