Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou - informace dle zákona o obcích

22.03.2018 17:00

Zastupitel města Liberec pan Jaromír Baxa se od listopadu 2015 domáhá na společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce informace z titulu své funkce zastupitele informace o dvou uzavřených obchodních smlouvách. Jedná se o takový typ smlouvy, kterou by městem vlastněná společnost měla v horizontu několika měsíců sama zveřejňovat pod sankcí neúčinnosti, respektive neplatnosti, v registru smluv. Konkrétně jde o smlouvu o nájmu a podnájmu plničky pohonných hmot CNG  a o smlouvu se společností Direct Pay, s.r.o.

Žalovaná společnost informaci zastupiteli neposkytla, protože zastupitel svou žádost "dostatečně neodůvodnil". Navíc společnost uvedla, že i kdyby zastupitel žádost z jejího úhlu pohledu více odůvodnil, případně se totožné informace domáhal dle zákona o svobodném přístupu k informacím (kde žádné důvody uvádět nemusí), tak by mu informace byla stejně odmítnuta, a to z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Město Liberec, kterého je pan Jaromír Baxa zastupitelem, přitom vlastní 99,6% všech akcií této obchodní společnosti a každoročně firmu město "dotuje" částkou cca 200 milionů korun (o podpoře společnosti rozhoduje právě zastupitelstvo města při stanovení rozpočtu města).

Podané žalobě bylo vyhověno, ale bohužel informační příkaz soud využil pouze pokud jde o jednu ze dvou požadovaných smluv (jedná se o smlouvu, jejíž poskytnutí bylo již jednou soudem řešeno a jiné osobě byla smlouva vydána). Druhá smlouva je předmětem navazujícího řízení u povinného subjektu. 

Informace nakonec byla ze strany povinného subjektu poskytnuta.

Zastupiteli jsme poskytli právní pomoc advokáta. Informace byla několik let vymáhána soudně.

Časová osa:
Listopad 2015 - žádost o informaci
Březen 2016 - podání žaloby
Prosinec 2017 - žalobě bylo vyhověno, nicméně příkaz vydat informace soud použil pouze u jedné smlouvy. Žalobce podal proti rozhodnutí Krajského soudu kasační stížnost, o které dosud nebylo rozhodnuto. Rozhodnutí KS Ústí nad Labem naleznete
zde. Zastupitel pan Jaromír Baxa podal proti rozhodnutí KS v Ústí nad Labem kasační stížnost, o které nebylo dosud rozhodnuto.
Leden 2018 byla podána kasační stížnost kvůli chybějícímu informačnímu příkazu - kasační stížnost byla zamítnuta
V průběhu řízení před Nejvyšším správním soudem povinný subjekt poskytl zastupiteli požadovanou informaci (zhruba 2,5 letech po podání žádosti o informace).

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Právní pomoc byla v roce 2016 podpořena v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz