Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko vymáhá soudně škodu přesahující 10 milionů korun

25.09.2019 13:54

Zadavateli byla v roce 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 400 tisíc korun, která byla následně na základě rozkladu snížena na 200 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě bránil jak správní žalobou, tak kasační stížností a nakonec i ústavní stížností, avšak ani v jednom případě nebyl úspěšný. Pokutu zadavatel uhradil v březnu 2018.

Zadavatel zpočátku na žádosti o informace odpovídat nechtěl, nicméně v roce 2019 nám sdělil, že odpovědné osoby vyzval k náhradě škody, a protože plněno na základě výzvy nebylo, domáhá se svého nároku soudní cestou. Vymáhána je jak zaplacená pokuta ve výši 200 tisíc korun, tak odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši téměř 10 milionů korun.

Věc budeme i nadále sledovat.

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)
605 54 34 19

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz