Demolice prostějovských Jezdeckých kasáren

02.12.2016 14:24

Město Prostějov získalo v roce 2004 bezúplatně od Vojenské ubytovací a stavební správy Brno mimo jiné i budovu „Městská (Jezdecká) kasárna“. Budova v majetku města bohužel v letech 2004-2016 postupně chátrala, ale i přes nedostatečnou péči města (zejména budova nebyla střežena, do budovy postupem doby stále více a více zatékalo, neboť již nebyla osazena okapy, většina oken v budově byla postupně vymlácena atp.) stále bylo možné budovu za přijatelných finančních podmínek rekonstruovat, neboť u žádné z konstrukcí nebylo zjištěno takové narušení, které by hrozilo zřícením. Dokonce i dle posudku, který dle zadání města Prostějova vypracoval Ing. Daniel Lemák, Ph. D., byl objekt Jezdecká kasárna rekonstruovatelný.

K možné rekonstrukci objektu nakonec zastupitelé města na svém 11 zasedání dne 2. 11. 2015 nepřistoupili, a přiklonili se k demolici objektu. Jedním z důvodů, proč bylo takové rozhodnutí přijato, je i skutečnost, že z podkladů, které jim předkladatel návrhu na demolici objektu Ing. Zdeněk Fišer v listopadu 2015 předložil, mohli zastupitelé nabít mylného dojmu, že rekonstrukce je ve srovnání s novostavbou finančně velmi nevýhodná.

Právo ve veřejném zájmu ve spolupráci s aktivním občanem, který se o budovu Jezdeckých kasáren dlouhodobě zajímal, podalo v prosinci 2016 na zastupitele města Prostějov trestní oznámení.

Z taktických důvodů nebudeme před rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení publikovat detaily celé kauzy.

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Právní pomoc byla v roce 2016 podpořena v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz