Chodov vymáhá škodu 300 tisíc po advokátovi

25.06.2020 15:32

Zadavateli byla v listopadu 2013 uložena pokuta ve výši 300 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil jak podáním rozkladu, tak podáním správní žaloby. 

 

Po vyčerpání právních prostředků mířících ke zrušení rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, se zadavatel obrátil na právního zástupce města, který v dotčené veřejné zakázce poskytoval městu své právní služby. Dotčený advokát uznal svůj dluh co do důvodu a výše a zavázal se jej uhradit do konce roku 2019.

 

Podle informací z června 2020 k uhrazení dluhu zatím nedošlo. Odpovědná osoba uhradila zatím částku 100 tisíc a v květnu 2019 požádala o rozložení splátek do tří let (z důvodu zdravotní příhody v roce 2019). O prodloužení splátkového kalendáře dosud (tedy jeden rok od žádosti) dosud nebylo rozhodnuto.

Pokuta ÚOHS
Rozhodnutí UOHS o rozkladu
informace zadavatele zde 
informace zadavatele 2020

Více informací poskytne Mgr. Petra Eliášová, tel. 605 54 34 19

 

Zpracování kauzy bylo v roce 2018 - 2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra v roce 2018-2019 a Ministerstva spravedlnosti v roce 2020)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz