Chodov vymáhá škodu 300 tisíc po advokátovi

23.08.2018 15:32

Zadavateli byla v listopadu 2013 uložena pokuta ve výši 300 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil jak podáním rozkladu, tak podáním správní žaloby. 

Po vyčerpání právních prostředků mířících ke zrušení rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, se zadavatel obrátil na právního zástupce města, který v dotčené veřejné zakázce poskytoval městu své právní služby. Dotčený advokát uznal svůj dluh co do důvodu a výše a zavázal se jej uhradit do konce roku 2019.

Pokuta ÚOHS
Rozhodnutí UOHS o rozkladu
informace zadavatele zde 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz