Cheb vymohl soudně škodu ve výši 600 tisíc korun

30.06.2018 14:30

Městu Cheb byla v říjnu 2012 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 600 tisíc korun. Jednalo se o veřejnou zakázku „Rekonstrukce kulturního domu Za mostní branou 5, Cheb“. Zadavatel se uložené pokutě nebránil ani v rámci správního řízení, ani podáním správní žaloby a v lednu 2013 pokutu uhradil.

Město Cheb identifikovalo odpovědnou osobu a způsobenou škodu vymáhalo soudně. 


Obvodní soud pro Prahu 6 podané žalobě v únoru 2017 vyhověl a společnosti, která administrovala veřejnou zakázku uložil povinnost uhradit městu Cheb 600 tisíc korun a náklady soudního řízení. Rozsudek soudu prvního stupně byl dle informace zadavatele potvrzen odvolacím soudem. 

Po právní moci rozsudku žalovaná společnost uhradila celou škodu 600 tisíc včetně náhrady nákladů soudního řízení.


pokuta ÚOHS
informace zadavatele zde
doplňujicí informace zadavatele zde 
rozsudek OS Praha 6 (dle informace z června 2018 již pravomocný) zde
informace z června 2018 zde  

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 a 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz