Český Těšín uplatnit pokutu na administrátorovi veřejné zakázky

24.05.2020 16:56

e zadavateleZadavateli byla uložena pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v dubnu 2018. Uložené pokutě se zadavatel neúspěšně bránil rozkladem. Následně se zadavatel uložené pokutě bránil i ve správním soudnictví, avšak o podané žalobě nebylo dosud rozhodnuto.

Současně město uplatnilo škodu u administrátora veřejné zakázky, který ji v plné výši uhradil.

Dokumenty:
rozhodnutí ÚOSH
rozhodnutí o rozkladu
informace zadavatele

Více informací poskytne Mgr. Petra Eliášová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce  2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva spravedlnosti)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz