České vysoké učení technické v Praze určilo odpovědnou osobu za škodu 150 tisíc korun

01.10.2017 12:48

ČVUT v Praze byla uložena Úřadem pro ochranu hodspodářské soutěže pokuta ve výši 150 tisíc v září 2015. Zadavatel nepodával ani rozklad, ani správní žalobu a v prosinci 2015 pokutu uhradil.

Zadavatel určil jako odpovědnou osobu externího právního zástupce, se kterým vede již jiné spory o náhradu škody.

Vzhledem ke skutečnosti, že předchozí pohledávky za odpovědnou osobou nebyly ještě uhrazeny, nepřistoupil zadavatel k podání žaloby.

pokuta ÚOHS
informace zadavatele zde 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz