České vysoké učení technické v Praze vymáhá škodu ve výši 11 mil korun po advokátní kanceláři

27.06.2020 12:42

ČVUT v Praze byla v listopadu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 140 tisíc korun. Zadavatel se neúspěšně bránil rozkladem, ale žalobu proti zamítnutí rozkladu již nepodal. Pokuta byla uhrazena v červenci 2015. 

Zadavatel byl dále velmi citelně postižen v rámci poskytnuté dotace a to v částce přesahující 13 mil. korun (odvod za porušení rozpočtové kázně a penále činil původně 22 milionů, ale v rámci odvolání byl odvod snížen).

Zadavatel určil jako odpovědnou osobu advokátní kancelář, která zakázku připravovala. Podle informací z července 2018 zaslal zadavatel dotčené advokátní kanceláři výzvu k úhradě částky 22,6 mil. korun plus úroky z prodlení. Po snížení škody (snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně) byla advokátní kancelář zažalovaná o částku přesahující 11 milionů korun. Zbývající částka ve výši 2,6 milionů byla uplatněna po zaměstnanci ČVUT; ten nakonec uhradil částku 30 tisíc korun.

pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad
informace zadavatele zde (zakázka č. 1)
informace zadavatele (2020)

Více informací poskytne Mgr. Petra Eliášová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017-2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra v letech 2017-2019 a Ministerstva spravedlnosti v letech 2020)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz