České vysoké učení technické v Praze vymáhá škodu ve výši 22,5 mil korun po advokátní kanceláři

20.08.2018 12:42

ČVUT v Praze byla v listopadu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské souteže pokuta ve výši 140 tisíc korun. Zadavatel se neúspěšně bránil rozkladem, ale žalobu proti zamítnutí rozkladu již nepodal. Pokuta byla uhrazena v červenci 2015. 

Zadavatel byl dále velmi citelně postižen v rámci poskytnuté dotace a to v částce přesahující 22 mil. korun (odvod za porušení rozpočtové kázně a penále). Zadavatel určil jako odpovědnou osobu advokátní kancelář, která zakázku připravovala. 

Podle informací z července 2018 zaslal zadavatel dotčené advokátní kanceláři výzvu k úhradě částky 22,6 mil. korun plus úroky z prodlení.

pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad
informace zadavatele zde (zakázka č. 1)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 a 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)
605 54 34 19

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz