České vysoké učení technické v Praze určilo odpovědnou osobu, ale škodu 140 tisíc nevymáhá

01.10.2017 12:42

ČVUT v Praze byla v listopadu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské souteže pokuta ve výši 140 tisíc korun. Zadavatel se neúspěšně bránil rozkladem, ale žalobu proti zamítnutí rozkladu již nepodal. Pokuta byla uhrazena v červenci 2015. Zadavatel navíc nyní bude pravděpodobně velmi citelně postižen v rámci poskytnuté dotace (zatím je zde aktuální riziko na krácení dotace o více jak 11 milionů korun).

Zadavatel určil jako odpovědnou osobu advokátní kancelář, která zakázku připravovala. Pokud bude zadavatel nucen uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně, hodlá zadavatel škodu vymáhat na dotčené AK.pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad
informace zadavatele zde (zakázka č. 1)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz