České vysoké učení technické v Praze hledá odpovědnou osobu za škodu 300 tisíc korun

01.10.2017 12:43

ČVUT v Praze byla v prosince 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 300 tisíc korun. Zadavatel nepodal proti rozhodnutí o uložení pokuty ani opravný prostředek v rámci správního řízení (a logicky ani žalobu). Pokuta byla uhrazena v lednu 2015.

Následně věc řešila škodní komise, která identifikovala osoby odpovědné za uloženou pokutu a dle informace zadavatele „škodní komise následně navrhla další postup“. Na doplňující žádost o informace týkající se upřesnění dalšího postupu, respektive návrhu škodní komise, již zadavatel bohužel neodpověděl.pokuta ÚOHS
informace zadavatele zde (zakázka č. 2)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz