České vysoké učení technické v Praze vymohlo částečně škodu za pokutu od UOHS

10.09.2018 12:43

ČVUT v Praze byla v prosince 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 300 tisíc korun. Zadavatel nepodal proti rozhodnutí o uložení pokuty ani opravný prostředek v rámci správního řízení (a logicky ani žalobu). Pokuta byla uhrazena v lednu 2015.

Následně věc řešila škodní komise, která identifikovala osoby odpovědné za uloženou pokutu a dle informace zadavatele „škodní komise následně navrhla další postup“. Na doplňující žádost o informace týkající se upřesnění dalšího postupu, respektive návrhu škodní komise, již zadavatel v roce 2017 bohužel neodpověděl.

V rámci aktualizace informací ohledně vymáhání nároku na náhradu škody nám zadavatel v červenci 2018 sdělil, že v mezidobí došlo ze strany jedné odpovědné osoby k úhradě 50 tisíc korun. Zbývající část pokuty by měla být vymáhána po právnické osobě, která administrovala veřejnou zakázku; ta však činnost ukončila a pravděpodobně je nemajetná.

V roce 2019 nás zadavatel informoval, že zbývající pohledávku ve výši 50 tisíc korun odepsal z důvodu nedobytnosti.

pokuta ÚOHS

informace zadavatele zde (zakázka č. 2)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017, 2018 a 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz