České Budějovice neuspěly při vymáhání nároku na náhradu škody 1,3 mil korun

29.09.2017 15:17

Statutárnímu městu České Budějovice byla v září 2012 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 1,3 mil. korun. Zadavatel se uložené pokutě bránil v rámci správního řízení, ale podaný rozklad byl předsedou ÚOHS zamítnut. Po té se zadavatel bránil v rámci správního řízení, avšak i žaloba byla soudem zamítnuta.

Následně zadavatel identifikoval jako odpovědné osoby za způsobenou škodu. Těmito osobami měli být  jednak vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií a jednak tehdejší radní, kteří o zadání zakázky rozhodovali.

Celkem zadavatel podal na různé osoby tři žaloby, a všechny byly Okresním soudem v Českých Budějovicích během února a března 2017 zamítnuty. Odvolání proti zamítnutým žalobám již zadavatel nepodával, všechny rozsudky jsou již pravomocné.

Zadavatel tedy uhradí za neúspěšné vymáhání nároku na náhradu škody částku cca 660 tisíc korun plus výdaje na vlastní zastoupení advokátem. Celkové výdaje města za pochybení při zadávání veřejné zakázky přesáhly dva milinony korun.pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad
informace zadavatele zde
doplňující informace zadavatele  zde 
rozsudky - zamítnutí žalob na náhradu škody
zde 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

  

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz