Centrum služeb pro silniční dopravu vymohlo polovinu způsobené škody

25.09.2017 12:44

Centru služeb pro silniční dopravu, s.p.o. byla v září 2013 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěžě pokuta ve výši 150 tisíc korun. Uložené pokutě se zadavatel bránil podáním rozkladu, ten však předseda Úřadu zamítl. Pokuta byla uhrazena v srpnu 2014. Správní žaloba podána nebyla.

Následně zadavatel určil osoby odpovědné za škodu. Jednalo se o externí spolupracující subjekty, které měly na starost zpracování technické části zadávací dokumentace a právní části zadávací dokumentace.

Dodavatel technické části zadávací dokumentace své pochybení uznal a zadavatel se s ním mimosoudně dohodl na úhradě škody ve výši 75 tisíc korun.

Druhý dodavatel své pochybení neuznal. Žaloba na zaplacení škody vůči druhému dodavateli podána nebyla z důvodu neefektivnosti (náklady na soudní spor by dle názoru zadavatele mohly převýšit pohledávku). S dodavatelem právních služeb byla rozvázána pracovní spolupráce. 

pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad
informace zadavatele (zakázka B)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

 

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 


 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz