Bylo výběrové řízení na pronájem kavárny v souladu se zákonem?

06.06.2018 10:37

Před časem se na nás obrátil spolek Centrum of Excellence for Good Governance a požádal nás o právní pomoc. V zásadě šlo o posouzení, zda výběrové řízení na nájemce objektu známého pod názvem "Kavárna co hledá jméno" proběhlo v souladu se zákonem či nikoliv. Po posouzení průběhu výběrového řízení jsme se rozhodli poskytnout spolku Centrum of Excellence for Good Governance právní pomoc a společně podat žalobu na neplatnost nájemní smlouvy, kterou v únoru 2018 uzavřela Městská část Praha 5.

Jak to celé začalo

Objekt, ve kterém již několik let působí Kavárna co hledá jméno, měl původně od Městské části Praha 5 pronajatý spolek BER ŽIVOT SPORTOVNĚ a to za symbolickou 1,- Kč ročně (s odůvodněním, že součástí nájmu je také zhodnocení nemovitosti). Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 30.9.2017. V době, kdy se blížil konec této nájemní smlouvy, požádal dosavadní nájemce o prodloužení smlouvy o tři roky a nabídl nájemné ve výši 96.800 Kč ročně, neboť jednu místnost dále podnajímá komerčně společnosti Dudes & Barbies s.r.o. Pro úplnost je třeba říci, že komerční nájem probíhal i v době trvání původní nájemní smlouvy a podnájemcem byla společnost Dudes & Barbies s.r.o. , která je významně personálně propojena se spolkem BER ŽIVOT SPORTOVNĚ.

 

Adresný záměr na nájemné ve výši 9.431 Kč měsíčně (září 2017)

 

Následně Městská část Praha 5 vyhlásila záměr na pronájem dotřené nemovistosti včetně pozemku. Jednalo se o adresný záměr pronajmout nemovitosti dosavadnímu nájemci spolku BER ŽIVOT SPORTOVNĚ. Na základě vyvěšeného záměru se však o nájem přihlásili další dva nájemci, mezi nimi i spolek Centrum of Excellence for Good Governance.

 

Neadresný záměr na nájemné ve výši 69.375 Kč (prosinec 2017)

 

Městská část Praha 5 následně vypsaná záměr na pronájem nemovitostí zrušila a vypsala nové výběrové řízení. Tentokrát se jednalo o dvoukolové řízení, kdy do druhého kola postoupí jen ty projekty, které budou shledány "atraktivní". Požadovaný roční nájem se více jak sedminásobně zvýšil. Do výběrového řízení se přihlásil pouze původní podnájemce objektu společnost Dudes & Barbies s.r.o., se kterou byla následně uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. Další závažnou vadou řízení je skutečnost, že zájemci o pronájem byli zřejmě záměrně odrazování informací, že pronajímaný objekt má být v blízké budoucnosti demolován z důvodu výstavby investiční akce nazvané „Smíchov City“. Tato stavba však není plánována na pozemcích, na kterých dotřená nemovitost stojí.

 

časová osa:
září 2017 - končí platnost původní nájemní smlouvy na objekt, ve kterém je provozována Kavárna co hledá jméno
září 2017 - MČ Praha 5 vyhlašuje první záměr na pronájem původnímu nájemci (nájemné 9.431 Kč měsíčně )
říjen 2017 - MČ Praha 5 obdržela návrhy na pronájem od dalších dvou zájemců (jedním z nich byl spolek 
Centrum of Excellence for Good Governance.)
prosinec 2017 - MČ Praha 5 vyhlašuje nový záměr na pronájem dotřené nemovitosti
(nájemné ve výši 69.375 Kč)
únor 2018 - MČ Praha 5 uzavírá nájemní smlouvu s jediným zájemcem o pronájem (původní podnájemce nemovitosti společnost Dudes & Barbies s.r.o. )
květen 2018 - podána žaloba na neplatnost nájemní smlouvy

 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, advokátka, tel. 605 54 34 19

 

Právní pomoc byla v roce 2018 podpořena v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz