Akreditovaný seminář Registr smluv

08.10.2018 10:12

Právo ve veřejném zájmu, z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí dle rozhodnutí Ministerstva vnitra (AK/I-12/2018). V současné době nabízíme akreditovaný seminář Registr smluv (AK/PV-146/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky, AK/VE-88/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky).

Anotace semináře Registr smluv:

Zaměření semináře: Zákon ukládá povinnost uveřejňovat smlouvy velmi širokému okruhu povinných subjektů již od července 2016, ale teprve od července 2017 začaly působit sankce za neuveřejnění smlouvy. Seminář se věnuje praktickým zkušenostem s uveřejňováním jednotlivých typů smluv v centrální databázi, a to i s ohledem na přijatou novelu zákona (novela č. 249/2017), případně na další novely či záměry projednávané v poslanecké sněmovně.

Program semináře:

1. Jak se liší povinně uveřejňovaná smlouva od běžných smluv
- základní definiční vymezení a charakter smluv podle občanského zákoníku
- odlišnost smlouvy povinně uveřejňované v registru smluv
- rozdíl mezi platností a účinností smlouvy

2. Okruh povinných subjektů se zaměřením na obce
- které obce jsou povinny postupovat podle zákona o registru smluv a které nikoliv
- příspěvkové organizace obcí
- obchodní společnosti vlastněné obcemi – kdy ano, kdy ne
- svazky obcí
- další povinné subjekty (seminář je přednostně upraven pro potřeby obcí, nicméně po dohodě lze rozšířit)

3. Okruh uveřejňovaných informací
- jaké smlouvy se uveřejňují
- jak se určí hodnota plnění nad 50 tisíc Kč
- právo na informace a jeho hranice
- ochrana utajovaných informací
- ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
- ochrana obchodního tajemství
- ochrana informací dle autorského práva
- další výjimky (i v reakci na novelu zákona)

4. Uveřejňování smluv v registru a sankce za neuveřejnění smlouvy
- způsob uveřejnění smlouvy
- rozsah uveřejněných informací (metadata, přílohy smlouvy, dodatek smlouvy),
- termín a doba uveřejnění
- následky ne/uveřejnění smlouvy – neúčinnost smlouvy, zrušení smlouvy od počátku a plnění z neplatných smluv
- oprava uveřejněné smlouvy

5. Dotazy a diskuse

Lektor: Mgr. Petra Bielinová, advokátka a odborná lektorka, specializuje se na správní právo, veřejné zakázky a problematiku územně samosprávných celků. Je autorkou komentáře k zákonu o registru smluv (BIELINOVÁ, Petra. Zákon o registru smluv s komentářem. Ostrava: CODEXIS Publishing, 2016.)

Rozsah semináře – 5 vyučovacích hodin

Bližší informace poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19, petra@bielinova.cz

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz