Naše témata

15.01.2020 13:55
Města, obce i kraje jsou podle zákonů (o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze) povinny vymáhat škodu, která na jejich majetku vznikne, a to případně i soudní cestou. Za včas uplatněný nárok na náhradu škody lze považovat jen takový postup, při němž osoba, která je za škodu zodpovědná, nebude...
09.10.2018 12:00
Domáháte se marně svého práva? Zůstavá úřad nečinný, ač má povinnost konat? Jsou Vám v rozporu se zákonem o svobodném přistupu k informacím odpírány informace? Kromě dalších možností právní obrany využijte možnost žádat finanční zadostiučinění za nesprávný úřední postup. Bližší informace Vám sdělí...
29.09.2016 21:04
Masivní kupčení s volebními hlasy bylo poprvé v ČR zaznamenáno v komunálních volbách 2010. V té době bylo kupování hlasů z pohledu trestního práva zcela nepostižitelné a jedinou sankcí za volební podvody bylo opakované hlasování ve volbách (Krupka, Český Těšín). Kupování...
28.05.2016 21:16
Novela tiskového zákona zavedla od listopadu 2013 právo zastupitelů obce domáhat se zveřejnění příspěvku v periodickém tisku, který jejich obec vydává. Bohužel právo zastupitelů (zpravidla se problém týká opozičních zastupitelů) není ani po více jak dvou letech platnosti zákona ze strany vydavatelů...
20.04.2016 16:59
Zastupitelé měst a obcí se mohou jako každý občan domáhat informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nad rámec této možnosti se zastupitelé mohou informace, kterou potřebují pro výkon svého mandátu, domáhat i dle zákona o obcích. V případě, že informace není v zákonných lhůtách...

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz