mediace sporů

Co je to mediace?

Mediace je alternativa k soudnímu řešení sporu. Za pomoci neutrální osoby - mediátora - strany lépe komunikují a zpravidla dospějí k dohodě, která je výhodná pro obě strany sporu.

Kdy se mediace hodí pro řešení sporů?

Mediace je vhodná v případě, kdy strany sporu spolu objektivně musí i nadále komunikovat po mnoho dalších let. Důvodem mohou být společné děti (manželské či partnerské spory), společné bydliště (sousedské spory). dluhodobá pracovní spolupráce (spory mezi kolegy), společní příbuzní (dědické spory). Mediace má své místo i v obchodním právu (dlouhodobá obchodní spolupráce, spory mezi společníky atp.).

Jaké jsou výhody mediace?

Mediace je rychlejší a levnější než soudní proces. Mediace probíhá v soukromí. Po zdařilé mediaci jsou mezilidské vztahy narovnány nebo alespoň stabilizovány. Strany zpravidla dodržují dohody vzniklé z mediace, neboť nikdo z nich nebyl poražen. Mediační dohody odráží potřeby obou stran.

Co Vám můžeme nabídnout?

Jako mediátoři Vám pomůžeme vyřešit Váš spor mimosoudně a pomůžeme Vám dojít k dohodě, která bude prospěšná pro obě strany. Mediátor je nezávislá a neutrální osoba, která Vám pomůže ve vzájemné komunikaci a porozumění, díky níž se lépe dohodnete. Rádi Vám zodpovíme, co mediace obnáší a poskytneme 1. mediační setkání v rozsahu 3 hodin zdarma v případě, že máte prostor, kde se může mediace konat. V ostatních případech budete hradit pronájem mediační kanceláře (v Praze možnost za 500 Kč). 

Vzhledem k mateřským povinnostem lektorky se nabídka mediace odkládá  na počátek roku 2017. Děkujeme za pochopení.

Rezervace pro mediaci sporů

Rezervujte si, prosím, měsíc pro bezplatnou mediaci sporů

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)
605 54 34 19

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz