mediace sporů

Co je to mediace?

Mediace je alternativa k soudnímu řešení sporu. Za pomoci neutrální osoby - mediátora - strany lépe komunikují a zpravidla dospějí k dohodě, která je výhodná pro obě strany sporu.

Kdy se mediace hodí pro řešení sporů?

Mediace je vhodná v případě, kdy strany sporu spolu objektivně musí i nadále komunikovat po mnoho dalších let. Důvodem mohou být společné děti (manželské či partnerské spory), společné bydliště (sousedské spory). dluhodobá pracovní spolupráce (spory mezi kolegy), společní příbuzní (dědické spory). Mediace má své místo i v obchodním právu (dlouhodobá obchodní spolupráce, spory mezi společníky atp.).

Jaké jsou výhody mediace?

Mediace je rychlejší a levnější než soudní proces. Mediace probíhá v soukromí. Po zdařilé mediaci jsou mezilidské vztahy narovnány nebo alespoň stabilizovány. Strany zpravidla dodržují dohody vzniklé z mediace, neboť nikdo z nich nebyl poražen. Mediační dohody odráží potřeby obou stran.

Co Vám můžeme nabídnout?

V současné době (2020) je činnost spolku týkající se mediace přerušena.

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz