Kauzy

25.09.2017 15:30
Městu Hostivice byla v listopadu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 150 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil ve správním řízení (rozklad byl zamítnut). Správní žaloba podána nebyla. Pokutu zadavatel uhradil v říjnu 2015. V dubnu...
25.09.2017 15:16
Městu Slaný byla v květnu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 190 tisíc korun. Zadavatel se bránil podáním rozkladu, ten byl však zamítnut. Správní žaloba podána nebyla. Pokuta byla zadavatelem zaplacena v dubnu 2015. Zadavatel určil jako odpovědné osoby...
25.09.2017 14:56
Statutárnímu městu Ostrava byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena v září 2014 pokuta ve výši 300 tisíc korun. Proti uložené pokutě se zadavatel nebránil ani podáním rozkladu (a logicky ani žalobou). Zadavatel určil jako odpovědnou osobu externího dodavatele, který ve dvou...
25.09.2017 14:48
Městské části Brno -  Žabovřesky byla v červenci 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 200 tisíc korun. Zadavatel se bránil podáním rozkladu, který nebyl úspěšný. V prosinci 2015 zadavatel uhradil pokutu a rozhodl se správní žalobu nepodávat. Zadavatel...
25.09.2017 14:28
Obci Dvory byla v listopadu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel využil právní pomoc k podání rozkladu, avšak ten byl ze strany ÚOHS zamítnut. Náklady na právní pomoc činily 30 tisíc korun. Správní žaloba podána nebyla a pokuta byla...
25.09.2017 13:16
Univerzitě Tomáši Baťi ve Zlíně byla uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 100 tisíc korun v březnu 2013. Proti uložené pokutě se zadavatel nebránil ani podáním rozkladu (a logicky ani žalobou). Zadavatel určil jako odpovědnou osobu externího dodavatele, který...
25.09.2017 13:13
Obci Moravičany byla v únoru 2013 uložena pokuta ve výši 150 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil podáním rozkladu (ani správní žalobou). Pokuta byla v plné výši uhrazena z pojištění osoby pověřené zadavatelskou činností (platba neprošla přes účetnictví obce...
25.09.2017 13:06
Zadavateli byla v červenci 2013 uložena pokuta ve výši 300 tisíc korun. Proti uložené pokutě se zadavatel nebránil ani podáním rozkladu (a logicky ani žalobou). Pokuta byla uhrazena v září 2013. Zadavatel svěřil přípravu veřejné zakázky externímu dodavateli, který po výzvě zadavatele...
25.09.2017 12:44
Centru služeb pro silniční dopravu, s.p.o. byla v září 2013 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěžě pokuta ve výši 150 tisíc korun. Uložené pokutě se zadavatel bránil podáním rozkladu, ten však předseda Úřadu zamítl. Pokuta byla uhrazena v srpnu 2014. Správní žaloba podána nebyla....
25.09.2017 12:22
Statutárnímu městu Zlín byla v únoru 2013 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 300 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil podáním rozkladu ani žaloby, neboť v dané věci již jednou rozhodoval Krajský soud v Brně (předešlé rozhodnutí Úřadu pro...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz