Kauzy

01.10.2017 12:48
ČVUT v Praze byla uložena Úřadem pro ochranu hodspodářské soutěže pokuta ve výši 150 tisíc v září 2015. Zadavatel nepodával ani rozklad, ani správní žalobu a v prosinci 2015 pokutu uhradil. Zadavatel určil jako odpovědnou osobu externího právního zástupce, se kterým vede již jiné spory o...
01.10.2017 12:47
Statutárnímu městu Olomouc byla Úřadem pro ochranu hospodářské souteže uložena pokuta ve výši 160 tisíc korun v prosinci 2014. Zadavatel se proti uložení pokuty bránil jak rozkladem, tak žalobou. O žalobě dosud nebylo rozhodnuto. Pokuta byla zaplacena v srpnu 2016. Zadavatel uplatnil...
01.10.2017 12:46
Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokuta ve výši 250 tisíc korun v květnu 2014. Zadavatel se neúspěšně bránil podáním rozkladu, následně pokutu v únoru 2016 uhradil. Proti rozhodnutí ÚOHS se zadavatel brání správní...
01.10.2017 12:44
Západočeskému muzeu v Plzni byla Úřadem pro ochranu hospodářské souteže v září 2014 uložena pokuta ve výši 175 tisíc korun, zaplacena byla v prosinci 2015. Zadavatel se bránil pokutě rozkladem (ten byl zamítnut); žaloba však už podána nebyla. Zadavatel je příspěvkovou organizací zřízenou...
01.10.2017 12:40
Střední škole technické byla v červnu 2012 uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě bránil podáním rozkladu, ale neuspěl. Správní žaloba podána nebyla. Zadavatel identifikoval jako odpovědnou osobu společnost, který na základě mandátní smlouvy administrovala...
29.09.2017 15:17
Statutárnímu městu České Budějovice byla v září 2012 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 1,3 mil. korun. Zadavatel se uložené pokutě bránil v rámci správního řízení, ale podaný rozklad byl předsedou ÚOHS zamítnut. Po té se zadavatel bránil v rámci správního...
25.09.2017 15:30
Městu Hostivice byla v listopadu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 150 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil ve správním řízení (rozklad byl zamítnut). Správní žaloba podána nebyla. Pokutu zadavatel uhradil v říjnu 2015. V dubnu...
25.09.2017 15:16
Městu Slaný byla v květnu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 190 tisíc korun. Zadavatel se bránil podáním rozkladu, ten byl však zamítnut. Správní žaloba podána nebyla. Pokuta byla zadavatelem zaplacena v dubnu 2015. Zadavatel určil jako odpovědné osoby...
25.09.2017 14:56
Statutárnímu městu Ostrava byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena v září 2014 pokuta ve výši 300 tisíc korun. Proti uložené pokutě se zadavatel nebránil ani podáním rozkladu (a logicky ani žalobou). Zadavatel určil jako odpovědnou osobu externího dodavatele, který ve dvou...
25.09.2017 14:48
Městské části Brno -  Žabovřesky byla v červenci 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 200 tisíc korun. Zadavatel se bránil podáním rozkladu, který nebyl úspěšný. V prosinci 2015 zadavatel uhradil pokutu a rozhodl se správní žalobu nepodávat. Zadavatel...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz