Kauzy

25.09.2017 13:06
Zadavateli byla v červenci 2013 uložena pokuta ve výši 300 tisíc korun. Proti uložené pokutě se zadavatel nebránil ani podáním rozkladu (a logicky ani žalobou). Pokuta byla uhrazena v září 2013. Zadavatel svěřil přípravu veřejné zakázky externímu dodavateli, který po výzvě zadavatele...
25.09.2017 12:44
Centru služeb pro silniční dopravu, s.p.o. byla v září 2013 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěžě pokuta ve výši 150 tisíc korun. Uložené pokutě se zadavatel bránil podáním rozkladu, ten však předseda Úřadu zamítl. Pokuta byla uhrazena v srpnu 2014. Správní žaloba podána nebyla....
25.09.2017 12:22
Statutárnímu městu Zlín byla v únoru 2013 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 300 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil podáním rozkladu ani žaloby, neboť v dané věci již jednou rozhodoval Krajský soud v Brně (předešlé rozhodnutí Úřadu pro...
25.09.2017 12:06
V květnu 2012 byla příspěvkové organizaci Správa silnic Olomouckého kraje coby zadavateli zadavateli veřejné zakázky uložena ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 150 tisíc korun. Zadavatel se bránil uložené pokutě rozkladem, avšak neúspěšně. Správní žaloba byla podána, ale...
25.09.2017 11:02
Novela tiskového zákona zavedla od listopadu 2013 právo zastupitelů obce domáhat se zveřejnění příspěvku v periodickém tisku, který jejich obec vydává. Bohužel právo zastupitelů (zpravidla se problém týká opozičních zastupitelů) není ani po více jak dvou letech platnosti zákona ze strany vydavatelů...
22.09.2017 14:48
Městu Košťany coby zadavateli veřejné zakázky byla v srpnu 2012 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 200 tisíc korun, která byla na základě podaného rozkladu snížena na částku 100 tisíc korun. Správní žaloba podána nebyla a v březnu 2013 byla pokuta...
22.09.2017 14:45
V listopadu 2012 byla příspěvkové organizaci Správa silnic Olomouckého kraje coby zadavateli zadavateli veřejné zakázky uložena ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 350 tisíc korun. Zadavatel se bránil uložené pokutě rozkladem, na základě kterého byla pokuta snížena...
02.12.2016 14:24
Město Prostějov získalo v roce 2004 bezúplatně od Vojenské ubytovací a stavební správy Brno mimo jiné i budovu „Městská (Jezdecká) kasárna“. Budova v majetku města bohužel v letech 2004-2016 postupně chátrala, ale i přes nedostatečnou péči města (zejména budova nebyla střežena, do...
04.05.2016 11:00
Pan Luděk Maděra se otázce poskytování informací občanům věnuje již mnoho let. Díky jeho úsilí vznikly dnes již široké veřejnosti dobře známé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu věnující se tématu poskytování informací o platech a odměnách.  Jedná se o tyto rozhodnutí Nejvyšího správního...
10.01.2016 08:40
Tři roky se krajský úřad pomocí různých kliček a obstrukcí vyhýbal poskytnutí informace, na níž má žadatel právo. Nyní soud rozhodl: je to neúcta nejen k žadateli, ale i k zákonodárcům. A přiznal mu právo na zadostiučinění ve výši 40 tisíc korun. Odvolací soud rozhodnutí v prosinci 2015...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz