Kauzy

22.03.2018 17:00
Zastupitel města Liberec pan Jaromír Baxa se od listopadu 2015 domáhá na společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce informace z titulu své funkce zastupitele informace o dvou uzavřených obchodních smlouvách. Jedná se o takový typ smlouvy, kterou by městem vlastněná společnost měla v...
03.03.2018 16:49
Zastupitelka městské části Praha 12 Ing. Hana Jandová se od ledna 2015 marně domáhá na Městské části Praha 12 informace o platu, činnosti a konkrétních pracovních výstupech JUDr. Gorčíka. Od samého počátku žadatelka o informace sama od sebe svou žádost o informaci odůvodňuje tím, že po ustavujícím...
31.01.2018 11:32
Pan Luděk Maděra se otázce poskytování informací občanům věnuje již mnoho let. Díky jeho úsilí vznikly dnes již široké veřejnosti dobře známé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu věnující se tématu poskytování informací o platech a odměnách.  Jedná se o tyto rozhodnutí Nejvyšího...
06.11.2017 15:12
Obci Hudlice byla uložena pokuta ve výši 600 tisíc korun v prosinci 2014. Zadavatel se proti uložení pokuty bránil jak rozkladem, na základě kterého byla pokuta snížena na 300 tisíc. Správní žalobu proti rozhodnutí ÚOHS zadavatele nepodal. Pokuta byla zaplacena v srpnu 2015. Zadavatel...
01.10.2017 12:51
Statutárnímu městu Olomouc byla v prosinci 2015 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 500 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě bránil v rámci správního řízení vedeným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale žalobu proti rozhodnutí o uložení pokuty...
01.10.2017 12:48
ČVUT v Praze byla uložena Úřadem pro ochranu hodspodářské soutěže pokuta ve výši 150 tisíc v září 2015. Zadavatel nepodával ani rozklad, ani správní žalobu a v prosinci 2015 pokutu uhradil. Zadavatel určil jako odpovědnou osobu externího právního zástupce, se kterým vede již jiné spory o...
01.10.2017 12:47
Statutárnímu městu Olomouc byla Úřadem pro ochranu hospodářské souteže uložena pokuta ve výši 160 tisíc korun v prosinci 2014. Zadavatel se proti uložení pokuty bránil jak rozkladem, tak žalobou. O žalobě dosud nebylo rozhodnuto. Pokuta byla zaplacena v srpnu 2016. Zadavatel uplatnil...
01.10.2017 12:46
Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokuta ve výši 250 tisíc korun v květnu 2014. Zadavatel se neúspěšně bránil podáním rozkladu, následně pokutu v únoru 2016 uhradil. Proti rozhodnutí ÚOHS se zadavatel brání správní...
01.10.2017 12:44
Západočeskému muzeu v Plzni byla Úřadem pro ochranu hospodářské souteže v září 2014 uložena pokuta ve výši 175 tisíc korun, zaplacena byla v prosinci 2015. Zadavatel se bránil pokutě rozkladem (ten byl zamítnut); žaloba však už podána nebyla. Zadavatel je příspěvkovou organizací zřízenou...
01.10.2017 12:40
Střední škole technické byla v červnu 2012 uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě bránil podáním rozkladu, ale neuspěl. Správní žaloba podána nebyla. Zadavatel identifikoval jako odpovědnou osobu společnost, který na základě mandátní smlouvy administrovala...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz