Kauzy

18.11.2019 14:26
Škole byla pokuta uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v lednu 2014. Uložené pokutě se zadavatel bránil jak rozkladem, tak správní žalobou, ale ani v jednom nebyl úspěšný. Pokuta byla uhrazena v roce 2016.  V roce 2019 jsme příspěvkovou organizaci vyzvali...
18.11.2019 14:17
Správa a údžba silnic Pardubického kraje obdržela v květnu 2015 od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokutu ve výši 150 tisíc korun. Zadavatel se bránil podáním rozkladu, avšak neúspěšně. Správní žalobu zadavatel nepodával. Pokuta byla uhrazena na podzim roku 2016.    Zpočátku...
18.11.2019 14:03
Obci Křelov - Břuchotín byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokuta ve výši 100 tisíc říjnu 2012. Zadavatel nepodával proti uložené pokutě ani rozpor, ani žalobu. Zadavateli vznikla i další škoda, celkem se jednalo o částku 1,8 milionů korun. Na podané žádosti o informace zadavatel...
12.11.2019 13:09
Město Jablonec nad Nisou vybudovalo na základě dotačního projektu v letech 2009-2011 Městský kamerový systém, který město následně v letech 2013-2014 postupně rozšiřovalo (zejména se přidávaly do systému další kamerové body). Kamerový systém byl navržen jako samostatný celek, který fungoval,...
11.11.2019 13:20
Stavební úřad Městské části Praha 6 pochybil, když neprošetřil v přiměřené době podnět žalobce k výkonu stavebního dozoru. Za to že stát (Ministersvo pro místní rozvoj) nedokázalo zařídit, aby výkon státní správy vykonávali na Stavebním úřadě Městské části Praha 6 kompetentní úředníci, zaplatí nyní...
21.10.2019 08:00
Kancelář prezidenta republiky opakovaně odmítá poskytovat veřejnosti informace o platech svých vrcholně postavených zaměstnanců (vedoucí kanceláře prezidenta republiky, ředitelé odborů) a to přestože první pravomocný rozsudek na toto téma byl vúči KPR vydán již v létě roku 2012. V průběhu let...
16.10.2019 13:27
Na konci roku 2018 se na nás obrátila bývalá zastupitelka města Počátky, která se od června 2018 marně domáhala informace - konkrétně zápisů z jednání rady města (v době žádosti o informace byla zastupitelkou města). Informace jí byla ze strany vedení města opakovaně odmítnuta, a protože ani...
30.09.2019 14:55
Město Jablonec nad Nisou mělo na programu zasedání zastupitelstva 20.6.2019 mimo jiné bod 12, kterým se má schvalovat dohoda o narovnání mezi městem a společnosti GREPA, jejíž jediný společník a jeden ze dvou jednatelů je současný primátor města (druhý jednatel je pravděpodobně jeho...
30.09.2019 11:02
V sprnu 2019 se na nás obrátil zastupitel města Most s tím, že se mu nedaří uveřejnit příspěvek v radničním periodiku města Most, v Mostekých Listech. Konkrétně se jednalo o článek na téma řešení ghettotizace města, čemuž by dle názoru zastupitele významně pomohl vlastní bytový fond...
27.09.2019 08:56
Na podivné rozhodování stavebního úřadu Magistrátu města Prostějov nás upozornili aktivní občané z Prostějova. Těm vadí zejména to, že na pozemku parc. č. 395, respektive na pozemcích z tohoto pozemku účelově vydělenými, vzniká v současné době stavba, která je v rozporu s platným územním...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz