Kauzy

23.06.2020 11:35
Krajské zdravotní a.s. byla v květnu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 300 tisíc. Uložené pokutě se zadavatel neúspěšně bránil nejprve rozkladem a později správní žalobou. Žalobu na náhradu škody zadavatel podal k Rozhodčímu soudu až v dubnu 2019. Žalobě bylo v...
23.06.2020 11:21
Krajské zdravotní byla v červnu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 500 tisíc korun. Uložené pokutě se zadavatel neúspěšně bránil rozkladem a později správní žalobou. Pokuta byla uhrazena v únoru 2016.  S vymáháním pokuty zadavatel několik let váhál (tzv....
22.06.2020 14:31
Zadavateli byla uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun listopadu 2017. Proti rozhodnutí ÚOHS si zadavatel podal rozklad, avšak se svými argumenty neuspěl. Správní žalobu zadavatel nepodal. Zpočátku zadavatel udával, že označil jako odpovědnou osobu jednu právnickou osobu. Ta však odmítla škodu...
22.06.2020 12:51
Statutárnímu městu Olomouc byla v prosinci 2015 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 500 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě bránil v rámci správního řízení vedeným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale žalobu proti rozhodnutí o uložení pokuty...
22.06.2020 11:44
Zadavateli byla v prosinci 2014 uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil jak podáním rozkladu, tak správní žaloby. Správní žaloba je v současnosti (srpen 2018) ve stádiu nerozhodnuté kasační stížnosti. Pokutu zadavatel uhradil v listopadu 2015. Zadavatele...
16.06.2020 22:39
Zadavateli byla v červnu 2013 uložena pokuta ve výši 1,2 mil. korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil podáním rozkladu ani žaloby. Zadavatel škodu uplatnil v rámci trestního stíhání. Celkovou škodu zadavatel vyčíslil na 850 mil. korun, v rámci trestního stíhání byla přiznána škoda ve...
24.05.2020 17:05
Zadavateli byla uložena pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v říjnu 2018. Uložené pokutě se zadavatel nebránil ani rozkladem (a tím pádem ani žalobou). Zadavatel ve stejném časovém období uplatnil škodu u odpovědné osoby a ta ji v plné výši uhradila. Dokumenty: rozhodnutí...
24.05.2020 17:04
Zadavateli byla uložena pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v březnu 2018. Uložené pokutě se zadavatel nebránil ani rozkladem (a tím pádem ani žalobou). Zadavatel ve stejném časovém období uplatnil škodu u odpovědné osoby a ta ji v plné výši uhradila. Dokumenty: rozhodnutí...
24.05.2020 17:02
Zadavateli byla uložena pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v listopadu 2018. Uložené pokutě se zadavatel neúspěšně bránil rozkladem. Žalobu proti rozhodnutí Předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zadavatel nepodával. Zadavatel ve stejném časovém období uplatnil škodu u...
24.05.2020 16:56
e zadavateleZadavateli byla uložena pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v dubnu 2018. Uložené pokutě se zadavatel neúspěšně bránil rozkladem. Následně se zadavatel uložené pokutě bránil i ve správním soudnictví, avšak o podané žalobě nebylo dosud rozhodnuto. Současně město...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz