Kauzy

23.08.2018 15:32
Zadavateli byla v listopadu 2013 uložena pokuta ve výši 300 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil jak podáním rozkladu, tak podáním správní žaloby.  Po vyčerpání právních prostředků mířících ke zrušení rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, se zadavatel obrátil na...
22.08.2018 22:39
Úřadu vlády byla v červnu 2013 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 1,2 mil. korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil podáním rozkladu ani žaloby. Zadavatel škodu uplatnil pouze v rámci trestního stíhání. Celkovou škodu zadavatel vyčíslil na 850 mil. korun,...
22.08.2018 15:47
Vysoké škole báňské - technické fakultě byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun v březnu 2014. Zadavatel se neúspěšně bránil podáním rozkladu, následně pokutu v květnu 2015 uhradil. Správní žaloba podána nebyla. Zadavatel byl...
22.08.2018 14:00
Městu Šternberk coby zadavateli veřejné zakázky byla v říjnu 2012 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 600 tisíc korun, která byla na základě podaného rozkladu snížena na částku 160 tisíc korun. Správní žaloba byla rovněž podána, ale Krajský soud v Brně ji...
22.08.2018 10:24
Městské části Praha 2 byla ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uložena v roce 2012 pokuta ve výši 300 tisíc za to, že MČ opakovaně uzavřela smlouvy na správu a provoz zdroje tepelné energie a na dodávku a odběr tepla, aniž by zároveň splnila svou povinnost soutěžit dodavatele...
21.08.2018 14:33
Zadavateli byla v listopadu 2014 uložena pokuta ve výši 150 tisíc korun. Zadavatel se bránil podáním odporu a následně správní žalobou, která byla zamítnuta. V současné době (červenec 2018) probíhá řízení o kasační stížnosti. Pokuta byla zadavatelem uhrazena v listopadu 2015. Zadavatel...
20.08.2018 12:43
ČVUT v Praze byla v prosince 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 300 tisíc korun. Zadavatel nepodal proti rozhodnutí o uložení pokuty ani opravný prostředek v rámci správního řízení (a logicky ani žalobu). Pokuta byla uhrazena v lednu 2015. Následně věc...
20.08.2018 12:42
ČVUT v Praze byla v listopadu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské souteže pokuta ve výši 140 tisíc korun. Zadavatel se neúspěšně bránil rozkladem, ale žalobu proti zamítnutí rozkladu již nepodal. Pokuta byla uhrazena v červenci 2015.  Zadavatel byl dále velmi citelně...
05.08.2018 12:52
Městu Hodonín byla v listopadu 2013 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 250 tisíc korun. Uložené pokutě se zadavatel bránil podáním rozkladu, ten však předseda Úřadu zamítl. Pokuta byla uhrazena v listopadu 2014. Zadavatel podal proti rozhodnutí ÚOHS i správní...
30.07.2018 16:09
Státnímu zdravotnímu ústavu byla v prosinci 2015 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil a nepodal ani rozklad, ani správní žalobu. Veřejné zakázky, které byly v rozhodnutí ÚOHS postiženy, administrovaly tři...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz