Kauzy

28.06.2020 10:12
Městu Velký Šenov byla pokuta 70 tisíc uložena v září 2016. Pokutě se město neúspěšně bránilo rozkladem, avšak správní žalobu nepodalo. V únoru 2017 pokutu uhradili a zpočátku škodu vymáhat nechtěli, protože jim odpovědnou osobu „nikdo neoznačil“. K vymáhání škody jsme zadavatele...
27.06.2020 20:44
Zadavateli byla pokuta uložena v květnu 2016. Uložené pokutě se bránil jak rozkladem, tak správní žalobou, o které dosud nebylo rozhodnuto (v roce 2020 byla věc u Nejvyššího správního soudu). Město jsme v roce 2019 vyzvali k vymáhání škody. Vzhledem k tomu, jak dlouho trvalo...
27.06.2020 12:42
ČVUT v Praze byla v listopadu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 140 tisíc korun. Zadavatel se neúspěšně bránil rozkladem, ale žalobu proti zamítnutí rozkladu již nepodal. Pokuta byla uhrazena v červenci 2015.  Zadavatel byl dále velmi citelně...
26.06.2020 13:54
Zadavateli byla v roce 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 400 tisíc korun, která byla následně na základě rozkladu snížena na 200 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě bránil jak správní žalobou, tak kasační stížností a nakonec i ústavní stížností, avšak ani...
25.06.2020 15:32
Zadavateli byla v listopadu 2013 uložena pokuta ve výši 300 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil jak podáním rozkladu, tak podáním správní žaloby.    Po vyčerpání právních prostředků mířících ke zrušení rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, se zadavatel obrátil...
25.06.2020 12:24
Městské části Praha 10 byla v únoru 2016 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 100 tisíc korun. Uložené pokutě se zadavatel neúspěšně bránil rozkladem a později i správní žalobou. Pokuta byla uhrazena v únoru 2017. Zadavatel se nejprve k vymáhání škody stavěl odmítavě. Po...
24.06.2020 15:24
Zadavateli městu Valašské Meziříčí byla srpnu 2017 uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil ani rozkladem, ani žalobou. Pokutu zadavatel uhradil v říjnu 2017. Zadavatel identifikoval odpovědnou osobu (mimo úřad) a od ledna 2018 na ní vymáhá škodu soudní...
24.06.2020 14:39
Krajské zdravotní, a.s. byla v únoru 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 350 tisíc korun (zakázka Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní – Dodavatel aktivity I. II. Zvýšení dostupnosti zdravotnických technologií).  Uložené...
24.06.2020 14:15
Krajské zdravotní, a.s. byla v prosinci 2012 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 200 tisíc korun (veřejná zakázka Materiál ošetřovatelské péče). Podaný rozklad byl předsedou ÚOHS zamítnut, nicméně zadavatel následně uspěl se žalobou u správního soudu.  Úřad pro...
23.06.2020 12:47
Statutárnímu městu Olomouc byla Úřadem pro ochranu hospodářské souteže uložena pokuta ve výši 160 tisíc korun v prosinci 2014. Zadavatel se proti uložení pokuty bránil jak rozkladem, tak žalobou. O žalobě dosud nebylo rozhodnuto. Pokuta byla zaplacena v srpnu 2016. Zadavatel uplatnil...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz