Kauzy

06.11.2020 14:40
Dopravnímu podniku Českých Budějovic byla v červnu 2018 uložena pokuta Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 40 tisíc korun. Této pokutě se zadavatel neúspěšně bránil rozkladem. Žaloba podána nebyla.  Škodu následně na výzvu uhradila odpovědná osoba...
06.11.2020 14:05
Městu Zubří byla v říjnu 2018 uložena pokuta 150 tisíc korun. Uložené pokutě se město bránilo rozkladem i žalobou, oboje bylo neúspěšné. V květnu 2020 byli spolkem vyzváni k vymáhání škody. V červnu 2020 vznikla pracovní skupina, jejímž výsledkem byla výzva starostovi obce...
06.09.2020 15:23
Městské nemocnici Ostrava byla v listopadu 2018 uložena pokuta ve výši 40 tisíc korun. Uložené pokutě se neúspěšně bránili rozkladem, správní žalobu nepodali. Následně započetli zaplacenou pokutu oproti faktuře odpovědné osoby (externí subjekt, který administroval danou veřejnou...
09.08.2020 15:09
Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje a. s. byla v říjnu 2015 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil ani podáním rozkladu, ani podáním správní žaloby. Pokutu zadavatel uhradil v lednu 2016. Kromě pokuty...
08.08.2020 15:54
Zadavateli byla v březnu 2013 uložena pokuta ve výši 1 mil. korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil jak podáním rozkladu, tak podáním správní žaloby, včetně kasační stížnosti. Pokutu zadavatel uhradil v únoru 2015.  V červenci 2017 vyzval zadavatel odpovědnou osobu...
28.06.2020 16:44
Město Lanškroun vlastní přes 300 hektarů lesa. V letech 2003-2018 vykonával funkci správce lesa a lesního hospodáře zaměstnanec MÚ Lanškroun pan Bureš. Mimo jiné bylo jeho pracovní náplní pečovat o lesní porost a určovat, které stromy budou pokáceny a tím pádem také o tom, které dřevo bude...
28.06.2020 15:19
Krátce po dubnovém jednání zastupitelstva Ústeckého kraje se na nás obrátil občan, kterému se nelíbila kupní cena, za kterou se Ústecký kraj rozhodl odkoupit Lužickou nemocnici, respektive některý majetek Lužické nemocnice. Po prostudování zaslaných podkladů i záznamu ze zasedání zastupitelstva...
28.06.2020 10:36
Městské části byla v červenci 2018 uložena pokuta ve výši 50 tisíc korun. Uložené pokutě se městská část bránila rozkladem, žalobu však nepodala. Zadavatel zprvu tvrdil, že škodu vymáhat nebude, protože nevyčerpal všechny možné prostředky. Po výzvě k vymáhání škody nám sdělil, že věc...
28.06.2020 10:30
Městu Žatec byla v květnu 2016 uložena pokuta ve výši 200 tisíc korun. Uložené pokutě se město bránilo jak rozkladem, tak správní žalobou, avšak neúspěšně. V roce 2019 jsme město vyzvali k vymáhání škody. V listopadu 2019 město podalo žalobu k Okresnímu soudu Frýdek-...
28.06.2020 10:20
Městu byla zpočátku uložena pokuta ve výši 250 tisíc. Této pokutě se město bránilo žalobou a po zrušení prvního rozhodnutí ÚOHS rozhodoval ÚOHS ve věci podruhé. Tentokrát, v březnu 2016, byla městu uložena pokuta ve výši 210 tisíc. Této pokutě se město bránilo rozkladem, avšak druhou správní...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz