Archiv článků

14.11.2018 13:20
Stavební úřad Městské části Praha 6 pochybil, když neprošetřil v přiměřené době podnět žalobce k výkonu stavebního dozoru.  Za to že stát (Ministersvo pro místní rozvoj) nedokázalo zařídit, aby výkon státní správy vykonávali na Stavebním úřadě Městské části Praha 6 kompetentní úředníci,...
15.10.2018 16:30
Zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (stejně jako předešlé zákony) vychází z principu, že základní zásady zadávacího řízení (zásada transparentnosti a přiměřenosti, zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace) platí i pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Problém ovšem je, že...
09.10.2018 12:00
Domáháte se marně svého práva? Zůstavá úřad nečinný, ač má povinnost konat? Jsou Vám v rozporu se zákonem o svobodném přistupu k informacím odpírány informace? Kromě dalších možností právní obrany využijte možnost žádat finanční zadostiučinění za nesprávný úřední postup. Bližší informace Vám sdělí...
08.10.2018 10:12
Právo ve veřejném zájmu, z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí dle rozhodnutí Ministerstva vnitra (AK/I-12/2018). V současné době nabízíme akreditovaný seminář Registr smluv (AK/PV-146/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky, AK/VE-88/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky). Anotace...
05.10.2018 14:07
Z rubriky napsali společně s námi: Martin Ťopek, Hospodářské noviny https://domaci.ihned.cz/c1-66273340-ministerstvo-prace-muze-po-exnamestku-siskovi-vymahat-stamiliony-ale-nic-nedela-nevime-o-kolik-presne-se-mame-soudit-tvrdi Před rokem a čtvrt poslal soud bývalého náměstka z ministerstva práce a...
10.09.2018 12:43
ČVUT v Praze byla v prosince 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 300 tisíc korun. Zadavatel nepodal proti rozhodnutí o uložení pokuty ani opravný prostředek v rámci správního řízení (a logicky ani žalobu). Pokuta byla uhrazena v lednu 2015. Následně věc...
10.09.2018 08:58
Nevládní organizace Právo ve veřejném zájmu provedla opakovaně rozsáhlý průzkum, jak subjekty hospodařící s veřejnými prostředky přistupují v praxi k vymáhání nároku na náhradu škody. Obce, města a zejména veřejné vysoké školy o vymožení nároku na náhradu škody čím dál tím častěji...
07.09.2018 11:44
Zadavateli byla v prosinci 2014 uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil jak podáním rozkladu, tak správní žaloby. Správní žaloba je v současnosti (srpen 2018) ve stádiu nerozhodnuté kasační stížnosti. Pokutu zadavatel uhradil v listopadu 2015. Zadavatele...
23.08.2018 16:07
Zadavateli byla v lednu 2014 uložena pokuta ve výši 150 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil jak podáním rozkladu, tak správní žaloby. Pokutu zadavatel uhradil v srpnu 2014.  Zadavatel nárok na náhradu škody uplatnil u odpověděné osoby, která škodu v plné výši...
23.08.2018 16:01
Zadavateli byla v srpnu 2015 uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil ani podáním rozkladu, ani podáním správní žaloby. Pokutu zadavatel uhradil v říjnu 2015.  Dále byl zadavatel postižen odvodem za porušení rozpočtové kázně, který včetně penále...
Záznamy: 31 - 40 ze 127
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz