Archiv článků

24.05.2020 16:56
e zadavateleZadavateli byla uložena pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v dubnu 2018. Uložené pokutě se zadavatel neúspěšně bránil rozkladem. Následně se zadavatel uložené pokutě bránil i ve správním soudnictví, avšak o podané žalobě nebylo dosud rozhodnuto. Současně město...
21.02.2020 16:49
Zastupitelka městské části Praha 12 Ing. Hana Jandová se od ledna 2015 domáhá na Městské části Praha 12 informace o platu, činnosti a konkrétních pracovních výstupech JUDr. Gorčíka. O jejím nároku rozhodl na počátku roku 2020 Městský soud v Praze a Městské části Praha 12 nařídil zčásti informace...
15.01.2020 13:55
Města, obce i kraje jsou podle zákonů (o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze) povinny vymáhat škodu, která na jejich majetku vznikne, a to případně i soudní cestou. Za včas uplatněný nárok na náhradu škody lze považovat jen takový postup, při němž osoba, která je za škodu zodpovědná, nebude...
18.11.2019 14:46
Zadavateli byla uložena pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 100 tisíc korun v lednu 2016. Uložené pokutě se zadavatel neúspěšně bránil rozkladem a později i správní žalobou; ta byla zamítnuta v květnu 2019.  Následně kraj uplatnil škodu u příspěvkové organizace, která...
18.11.2019 14:26
Škole byla pokuta uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v lednu 2014. Uložené pokutě se zadavatel bránil jak rozkladem, tak správní žalobou, ale ani v jednom nebyl úspěšný. Pokuta byla uhrazena v roce 2016.  V roce 2019 jsme příspěvkovou organizaci vyzvali...
18.11.2019 14:17
Správa a údžba silnic Pardubického kraje obdržela v květnu 2015 od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokutu ve výši 150 tisíc korun. Zadavatel se bránil podáním rozkladu, avšak neúspěšně. Správní žalobu zadavatel nepodával. Pokuta byla uhrazena na podzim roku 2016.    Zpočátku...
18.11.2019 14:03
Obci Křelov - Břuchotín byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokuta ve výši 100 tisíc říjnu 2012. Zadavatel nepodával proti uložené pokutě ani rozpor, ani žalobu. Zadavateli vznikla i další škoda, celkem se jednalo o částku 1,8 milionů korun. Na podané žádosti o informace zadavatel...
12.11.2019 13:09
Město Jablonec nad Nisou vybudovalo na základě dotačního projektu v letech 2009-2011 Městský kamerový systém, který město následně v letech 2013-2014 postupně rozšiřovalo (zejména se přidávaly do systému další kamerové body). Kamerový systém byl navržen jako samostatný celek, který fungoval,...
11.11.2019 13:20
Stavební úřad Městské části Praha 6 pochybil, když neprošetřil v přiměřené době podnět žalobce k výkonu stavebního dozoru. Za to že stát (Ministersvo pro místní rozvoj) nedokázalo zařídit, aby výkon státní správy vykonávali na Stavebním úřadě Městské části Praha 6 kompetentní úředníci, zaplatí nyní...
21.10.2019 08:00
Kancelář prezidenta republiky opakovaně odmítá poskytovat veřejnosti informace o platech svých vrcholně postavených zaměstnanců (vedoucí kanceláře prezidenta republiky, ředitelé odborů) a to přestože první pravomocný rozsudek na toto téma byl vúči KPR vydán již v létě roku 2012. V průběhu let...
Záznamy: 31 - 40 ze 147
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz