Archiv článků

08.05.2015 19:51
Již za dva měsíce uplyne lhůta k podání oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona o střetu zájmu. Počínaje červencem se veřejnost či političtí konkurenti i tento rok zaměří na kontrolu správnosti a úplnosti v oznámení vyplněných údajů. Co Vám hrozí, pokud oznámení...
19.04.2015 19:43
Dobrovolný svazek obcí je formou spolupráce dvou a více obcí, při níž se obce sdružují za účelem plnění svých úkolů v samostatné působnosti. Svazek obcí se zřizuje smlouvou, kterou schválí zastupitelstva zakládajících členských obcí. Povinnou přílohou této smlouvy jsou stanovy budoucího svazku...
19.04.2015 11:55
Podle zákona o obcích (a obdobně to platí i pro kraje a hlavní město Prahu) jsou územně samosprávné celky ze zákona povinny včas uplatňovat nárok na náhradu škody. Mezi osoby, které mohou svým jednáním či naopak nekonáním škodu na majetku obce způsobit, nepochybně patří i zastupitelé a zejména...
16.04.2015 14:12
V letadle do Kodaně se těším, že zjistím, jak to ti Dánové dělají, že se umisťují již řadu let jako nejméně zkorumpovaná země. Ještě v českých novinách se děsím titulku „Advokáty už stát nebude muset soutěžit“ pojednávající o tom, že stát si bude moci vesele vybírat své známé advokáty pro...
28.03.2015 20:23
Novela tiskového zákona, regulující periodický tisk územně samosprávných celků, začala platit již v listopadu 2013. Pro obce zavedla dvě významné povinnosti, z nichž ovšem pouze jedna je zároveň vynutitelná u soudu. Na první rozsudky, týkající se uplatnění práva zastupitele na uveřejnění...
19.03.2015 11:44
Základní lidské právo na ochranu soukromí a právo na informace se logicky ocitají v konfliktu, neboť činnost orgánů státní správy a územní samosprávy vykonávají lidé. Výkon práva na informace v řadě případů směřuje rovněž vůči velmi soukromým detailům ze života těchto osob, zejména pokud...
28.02.2015 20:24
Před několika málo měsíci se nově zvolená vlna zastupitelů měst a obcí ujala svých práv a povinností spojených s výkonem mandátu. Zejména ti z vás, kteří zasedli do výkonného orgánu obce, by měli mít stále na zřeteli, že vaše prestižní postavení ve společnosti je vykoupeno vysokou mírou...
Záznamy: 141 - 147 ze 147
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz