Archiv článků

05.08.2015 13:19
Soud řekl, že exstarosta Prahy 2 má uhradit pokutu 300 000 korun, kterou radnice zaplatila. Paradoxní je, že v čele radnice, která jej zažalovala, stojí kolegové, kteří mu sporný postup odsouhlasili. Praha - V Česku padl první precedentní verdikt: Obvodní soud pro Prahu 2...
02.07.2015 19:56
Úzkou souvislost mezi notoricky známými pravidly pro nakládání s majetkem obce a případným nárokem obce na náhradu škody vyslovil v březnu tohoto roku Okresní soud v Kolíně.  Město Kolín se v daném soudním řízení domáhá nároku na náhradu škody ve výší 26 milionů korun,...
28.06.2015 20:17
Žádný zákon zastupitelům územně samosprávných celků (na rozdíl například od členů vlády) výslovně nezakazuje, aby vedle výkonu svého mandátu podnikali, ať již samostatně anebo prostřednictvím obchodních společností, v jejichž výkonných či dozorčích orgánech zasedají. Zejména radní našich měst...
11.06.2015 19:53
Zákon o obcích přikazuje územně samosprávným celkům inzerovat pozvánku na zasedání zastupitelstva včetně návrhu programu jednání minimálně 7 dní před jeho konáním. Je však běžnou praxí, že ty nejzajímavější (či naopak nejkontroverznější) body jsou na program zařazeny až v den konání zasedání...
04.06.2015 12:53
Nikdo nikdy neviděl oznámení hradního kancléře dle zákona o střetu zájmu, a přesto dle rozhodnutí úředníků v Uherském Hradišti Ing. Mynář přestupek nespáchal, protože oznámení řádně a včas odevzdal. Jak je to možné? Na počátku mého „pátrání“ stála kusá informace z médií, že Ing. Mynář, vedoucí...
29.05.2015 10:26
V Nejvyšším správním soudem projednávané věci stěžovatel podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádal po Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví poskytnutí úplného znění technických norem ve stavebnictví, které mají být podle stavebního zákona bezplatně a...
28.05.2015 09:16
Protikorupční policie v několika pobočkách energetického regulátora hledala dokument, jenž možná nikdy neexistoval. Šéfka Vitásková si prý byla vědomá rizik spojených se jmenováním Vesecké, která neměla potřebnou praxi. Proto ji učinila pouze šéfkou sekce. Energetický regulační úřad (ERÚ) vedený...
22.05.2015 09:14
Tři roky se krajský úřad pomocí různých kliček a obstrukcí vyhýbá poskytnutí informace, na níž má žadatel právo. Nyní soud rozhodl: je to neúcta nejen k žadateli, ale i k zákonodárcům. A přiznal mu právo na zadostiučinění ve výši 40 tisíc korun. V České republice platí již patnáctý rok zákon o...
21.05.2015 18:33
Tématu se věnuji v květnovém vydání časopisu Moderní obec (květen/2015). Mgr. Petra Bielinová
13.05.2015 14:08
Územně samosprávné celky jsou dle zákona o obcích (krajích, hlavním městě Praze) povinny vymáhat škodu, která na jejich majetku vznikla. Určit okamžik, kdy vznikla škoda a kdo je za ní odpovědný, však není vždy snadné. Příkladem je kauza města Kolín. Na konci roku 2012 byl pravomocně odsouzen...
Záznamy: 111 - 120 ze 127
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz