Archiv článků

10.01.2016 08:40
Tři roky se krajský úřad pomocí různých kliček a obstrukcí vyhýbal poskytnutí informace, na níž má žadatel právo. Nyní soud rozhodl: je to neúcta nejen k žadateli, ale i k zákonodárcům. A přiznal mu právo na zadostiučinění ve výši 40 tisíc korun. Odvolací soud rozhodnutí v prosinci 2015...
07.01.2016 20:05
Před dvěma lety vstoupila v platnost novela tiskového zákona, která pro vydavatele periodického tisku územně samosprávných celků zavedla několik nových povinností. Těmto povinnostem odpovídá také soudně vymahatelné právo zastupitele na otištění příspěvku, respektive tzv. doplňující informace....
08.12.2015 20:32
Ministersvo vnitra pořádalo na konci roku 2015 odborný semnář na téma Právo na informace. Spolek Právo ve veřejném zájmu byl pozván, aby na semináři prezentoval svou zkušenost s aplikací zákona v praxi.  Zápis ze semináře Prezentace Mgr. Petry Bielinové - Právo ve veřejném zájmu Ostatní...
21.11.2015 21:41
Starosta malé obce na Domažlicku (240 obyvatel) byl letos trestně stíhán pro přečin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Trestní zákon starosta porušil v letech 2011 až 2014 tím, že i když měla obec vzhledem ke své velikosti uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na projednání přestupků...
12.11.2015 20:03
Na začátku příběhu je pokuta ve výši 700 tisíc korun, kterou na konci roku 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Františkovy Lázně. Město se několik let soudilo o zákonnost uložené pokuty a teprve na jaře roku 2014 se obrátilo s nárokem náhradu škody na společnost JUSTITIA,...
22.10.2015 07:00
Tisková zpráva Právo ve veřejném zájmu Praha, 22. října 2015 Deset procent úřadů říká: Nejvyšší správní soud respektovat nebudeme Nevládní organizace Právo ve veřejném zájmu provedla rozsáhlý průzkum, jak orgány státní správy a samosprávy respektují judikaturu Nejvyššího správního soudu (NSS)...
02.10.2015 20:01
Povinnost poskytovat informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím dopadá nejen na samotné obce, města a státní orgány, ale velmi často i na nejrůznější obchodní společnosti vlastněné či řízené státem anebo územně samosprávnými celky. Právě jedné takové obchodní společnosti se týká...
30.09.2015 12:04
Otevřená společnost včera 29.9.2015 udílela ceny v kategorii OTEVŘENO a ZAVŘENO. Obě hlavní ceny poroty získal případ nominovaný panem Maděrou. Oba spory po právní stránce zastupovala naše advokátka Petra Bielinová. Hlavní cena pro zlínského soudce Milana Polehlu za rozsudek proti obstrukcím Milan...
04.09.2015 19:59
Územně samosprávné celky jsou dle zákona o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze ze zákona povinny vymáhat nárok na náhradu škody po osobách, které vznik škody na majetku územně samosprávného celku svým jednáním zavinily. Takovými osobami mohou být (kromě zaměstnanců úřadu či dalších, mimo úřad...
05.08.2015 13:19
Soud řekl, že exstarosta Prahy 2 má uhradit pokutu 300 000 korun, kterou radnice zaplatila. Paradoxní je, že v čele radnice, která jej zažalovala, stojí kolegové, kteří mu sporný postup odsouhlasili. Praha - V Česku padl první precedentní verdikt: Obvodní soud pro Prahu 2...
Záznamy: 111 - 120 ze 136
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz