Archiv článků

30.04.2018 08:00
Kancelář prezidenta republiky opakovaně odmítá poskytovat veřejnosti informace o platech svých vrcholně postavených zaměstnanců (vedoucí kanceláře prezidenta republiky, ředitelé odborů) a to přestože první pravomocný rozsudek na toto téma byl vúči KPR vydán již v létě roku 2012. V průběhu let...
24.04.2018 17:23
Městu Nejdek byla uložena pokuta ve výši 750 tisíc korun v květnu 2015. Zadavatel se proti uložení pokuty neúspěšně bránil  rozkladem a po té podal i žalobu proti rozhodnutí ÚOHS (o té dosud nebylo rozhodnuto). Pokuta byla zaplacena v květnu 2016. Zadavatel určil jako odpovědnou osobu...
24.04.2018 13:55
Města, obce i kraje jsou podle zákonů (o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze) povinny vymáhat škodu, která na jejich majetku vznikne, a to případně i soudní cestou. Za včas uplatněný nárok na náhradu škody lze považovat jen takový postup, při němž osoba, která je za škodu zodpovědná, nebude...
13.03.2018 12:00
Zastupitel města Jablonec nad Nisou pan Jakub Macek se od září 2015 domáhá dle zákona o svobodném přístupu k informacím vydání smlouvy o směnečném programu. Společnost Jablonecká energetická, která je 100% vlastněná městem Jablonec nad Nisou, odmítla zastupiteli informaci poskytnout z důvodu...
11.03.2018 14:32
V roce 2017 jsme zpracovali analýzu týkající se zjištění, zda jsou a v jaké míře vymáhány nároky na náhradu škody, které vznikly na majetku státu nebo obcí tím, že byla zaplacena pokuta uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V roce 2018 pokračujeme v naší činnosti, a proto jsme se obrátili...
03.03.2018 16:49
Zastupitelka městské části Praha 12 Ing. Hana Jandová se od ledna 2015 marně domáhá na Městské části Praha 12 informace o platu, činnosti a konkrétních pracovních výstupech JUDr. Gorčíka. Od samého počátku žadatelka o informace sama od sebe svou žádost o informaci odůvodňuje tím, že po ustavujícím...
31.01.2018 11:32
Pan Luděk Maděra se otázce poskytování informací občanům věnuje již mnoho let. Díky jeho úsilí vznikly dnes již široké veřejnosti dobře známé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu věnující se tématu poskytování informací o platech a odměnách.  Jedná se o tyto rozhodnutí Nejvyšího...
22.01.2018 17:00
Zastupitel města Liberec pan Jaromír Baxa se od listopadu 2015 domáhá na společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce informace z titulu své funkce zastupitele informace o dvou uzavřených obchodních smlouvách. Jedná se o takový typ smlouvy, kterou by městem vlastněná společnost měla v...
07.11.2017 13:59
Tisková zpráva Právo ve veřejném zájmu Praha, 7. listopadu 2017 Zadavatelé veřejných zakázek říkají: Zaplacená pokuta ÚOHS je škoda, ale vymáhat ji nechceme. Nevládní organizace Právo ve veřejném zájmu provedla rozsáhlý průzkum, jak subjekty hospodařící s veřejnými prostředky (zejména stát,...
06.11.2017 15:12
Obci Hudlice byla uložena pokuta ve výši 600 tisíc korun v prosinci 2014. Zadavatel se proti uložení pokuty bránil jak rozkladem, na základě kterého byla pokuta snížena na 300 tisíc. Správní žalobu proti rozhodnutí ÚOHS zadavatele nepodal. Pokuta byla zaplacena v srpnu 2015. Zadavatel...
Záznamy: 1 - 10 ze 89
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz