Archiv článků

28.06.2020 16:44
Město Lanškroun vlastní přes 300 hektarů lesa. V letech 2003-2018 vykonával funkci správce lesa a lesního hospodáře zaměstnanec MÚ Lanškroun pan Bureš. Mimo jiné bylo jeho pracovní náplní pečovat o lesní porost a určovat, které stromy budou pokáceny a tím pádem také o tom, které dřevo bude...
28.06.2020 15:19
Krátce po dubnovém jednání zastupitelstva Ústeckého kraje se na nás obrátil občan, kterému se nelíbila kupní cena, za kterou se Ústecký kraj rozhodl odkoupit Lužickou nemocnici, respektive některý majetek Lužické nemocnice. Po prostudování zaslaných podkladů i záznamu ze zasedání zastupitelstva...
28.06.2020 10:36
Městské části byla v červenci 2018 uložena pokuta ve výši 50 tisíc korun. Uložené pokutě se městská část bránila rozkladem, žalobu však nepodala. Zadavatel zprvu tvrdil, že škodu vymáhat nebude, protože nevyčerpal všechny možné prostředky. Po výzvě k vymáhání škody nám sdělil, že věc...
28.06.2020 10:30
Městu Žatec byla v květnu 2016 uložena pokuta ve výši 200 tisíc korun. Uložené pokutě se město bránilo jak rozkladem, tak správní žalobou, avšak neúspěšně. V roce 2019 jsme město vyzvali k vymáhání škody. V listopadu 2019 město podalo žalobu k Okresnímu soudu Frýdek-...
28.06.2020 10:20
Městu byla zpočátku uložena pokuta ve výši 250 tisíc. Této pokutě se město bránilo žalobou a po zrušení prvního rozhodnutí ÚOHS rozhodoval ÚOHS ve věci podruhé. Tentokrát, v březnu 2016, byla městu uložena pokuta ve výši 210 tisíc. Této pokutě se město bránilo rozkladem, avšak druhou správní...
28.06.2020 10:12
Městu Velký Šenov byla pokuta 70 tisíc uložena v září 2016. Pokutě se město neúspěšně bránilo rozkladem, avšak správní žalobu nepodalo. V únoru 2017 pokutu uhradili a zpočátku škodu vymáhat nechtěli, protože jim odpovědnou osobu „nikdo neoznačil“. K vymáhání škody jsme zadavatele...
27.06.2020 20:44
Zadavateli byla pokuta uložena v květnu 2016. Uložené pokutě se bránil jak rozkladem, tak správní žalobou, o které dosud nebylo rozhodnuto (v roce 2020 byla věc u Nejvyššího správního soudu). Město jsme v roce 2019 vyzvali k vymáhání škody. Vzhledem k tomu, jak dlouho trvalo...
27.06.2020 12:42
ČVUT v Praze byla v listopadu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 140 tisíc korun. Zadavatel se neúspěšně bránil rozkladem, ale žalobu proti zamítnutí rozkladu již nepodal. Pokuta byla uhrazena v červenci 2015.  Zadavatel byl dále velmi citelně...
26.06.2020 13:54
Zadavateli byla v roce 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 400 tisíc korun, která byla následně na základě rozkladu snížena na 200 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě bránil jak správní žalobou, tak kasační stížností a nakonec i ústavní stížností, avšak ani...
25.06.2020 15:32
Zadavateli byla v listopadu 2013 uložena pokuta ve výši 300 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil jak podáním rozkladu, tak podáním správní žaloby.    Po vyčerpání právních prostředků mířících ke zrušení rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, se zadavatel obrátil...
Záznamy: 1 - 10 ze 143
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz