Aktuality

28.03.2015 20:23
Novela tiskového zákona, regulující periodický tisk územně samosprávných celků, začala platit již v listopadu 2013. Pro obce zavedla dvě významné povinnosti, z nichž ovšem pouze jedna je zároveň vynutitelná u soudu. Na první rozsudky, týkající se uplatnění práva zastupitele na uveřejnění...
19.03.2015 11:44
Základní lidské právo na ochranu soukromí a právo na informace se logicky ocitají v konfliktu, neboť činnost orgánů státní správy a územní samosprávy vykonávají lidé. Výkon práva na informace v řadě případů směřuje rovněž vůči velmi soukromým detailům ze života těchto osob, zejména pokud...
28.02.2015 20:24
Před několika málo měsíci se nově zvolená vlna zastupitelů měst a obcí ujala svých práv a povinností spojených s výkonem mandátu. Zejména ti z vás, kteří zasedli do výkonného orgánu obce, by měli mít stále na zřeteli, že vaše prestižní postavení ve společnosti je vykoupeno vysokou mírou...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz