Aktuality

11.06.2015 19:53
Zákon o obcích přikazuje územně samosprávným celkům inzerovat pozvánku na zasedání zastupitelstva včetně návrhu programu jednání minimálně 7 dní před jeho konáním. Je však běžnou praxí, že ty nejzajímavější (či naopak nejkontroverznější) body jsou na program zařazeny až v den konání zasedání...
04.06.2015 12:53
Nikdo nikdy neviděl oznámení hradního kancléře dle zákona o střetu zájmu, a přesto dle rozhodnutí úředníků v Uherském Hradišti Ing. Mynář přestupek nespáchal, protože oznámení řádně a včas odevzdal. Jak je to možné? Na počátku mého „pátrání“ stála kusá informace z médií, že Ing. Mynář, vedoucí...
29.05.2015 10:26
V Nejvyšším správním soudem projednávané věci stěžovatel podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádal po Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví poskytnutí úplného znění technických norem ve stavebnictví, které mají být podle stavebního zákona bezplatně a...
28.05.2015 09:16
Protikorupční policie v několika pobočkách energetického regulátora hledala dokument, jenž možná nikdy neexistoval. Šéfka Vitásková si prý byla vědomá rizik spojených se jmenováním Vesecké, která neměla potřebnou praxi. Proto ji učinila pouze šéfkou sekce. Energetický regulační úřad (ERÚ) vedený...
22.05.2015 09:14
Tři roky se krajský úřad pomocí různých kliček a obstrukcí vyhýbá poskytnutí informace, na níž má žadatel právo. Nyní soud rozhodl: je to neúcta nejen k žadateli, ale i k zákonodárcům. A přiznal mu právo na zadostiučinění ve výši 40 tisíc korun. V České republice platí již patnáctý rok zákon o...
21.05.2015 18:33
Tématu se věnuji v květnovém vydání časopisu Moderní obec (květen/2015). Mgr. Petra Bielinová
08.05.2015 19:51
Již za dva měsíce uplyne lhůta k podání oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona o střetu zájmu. Počínaje červencem se veřejnost či političtí konkurenti i tento rok zaměří na kontrolu správnosti a úplnosti v oznámení vyplněných údajů. Co Vám hrozí, pokud oznámení...
19.04.2015 19:43
Dobrovolný svazek obcí je formou spolupráce dvou a více obcí, při níž se obce sdružují za účelem plnění svých úkolů v samostatné působnosti. Svazek obcí se zřizuje smlouvou, kterou schválí zastupitelstva zakládajících členských obcí. Povinnou přílohou této smlouvy jsou stanovy budoucího svazku...
19.04.2015 11:55
Podle zákona o obcích (a obdobně to platí i pro kraje a hlavní město Prahu) jsou územně samosprávné celky ze zákona povinny včas uplatňovat nárok na náhradu škody. Mezi osoby, které mohou svým jednáním či naopak nekonáním škodu na majetku obce způsobit, nepochybně patří i zastupitelé a zejména...
16.04.2015 14:12
V letadle do Kodaně se těším, že zjistím, jak to ti Dánové dělají, že se umisťují již řadu let jako nejméně zkorumpovaná země. Ještě v českých novinách se děsím titulku „Advokáty už stát nebude muset soutěžit“ pojednávající o tom, že stát si bude moci vesele vybírat své známé advokáty pro...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz