Aktuality

08.12.2015 20:32
Ministersvo vnitra pořádalo na konci roku 2015 odborný semnář na téma Právo na informace. Spolek Právo ve veřejném zájmu byl pozván, aby na semináři prezentoval svou zkušenost s aplikací zákona v praxi.  Zápis ze semináře Prezentace Mgr. Petry Bielinové - Právo ve veřejném zájmu Ostatní...
21.11.2015 21:41
Starosta malé obce na Domažlicku (240 obyvatel) byl letos trestně stíhán pro přečin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Trestní zákon starosta porušil v letech 2011 až 2014 tím, že i když měla obec vzhledem ke své velikosti uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na projednání přestupků...
12.11.2015 20:03
Na začátku příběhu je pokuta ve výši 700 tisíc korun, kterou na konci roku 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Františkovy Lázně. Město se několik let soudilo o zákonnost uložené pokuty a teprve na jaře roku 2014 se obrátilo s nárokem náhradu škody na společnost JUSTITIA,...
22.10.2015 07:00
Tisková zpráva Právo ve veřejném zájmu Praha, 22. října 2015 Deset procent úřadů říká: Nejvyšší správní soud respektovat nebudeme Nevládní organizace Právo ve veřejném zájmu provedla rozsáhlý průzkum, jak orgány státní správy a samosprávy respektují judikaturu Nejvyššího správního soudu (NSS)...
02.10.2015 20:01
Povinnost poskytovat informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím dopadá nejen na samotné obce, města a státní orgány, ale velmi často i na nejrůznější obchodní společnosti vlastněné či řízené státem anebo územně samosprávnými celky. Právě jedné takové obchodní společnosti se týká...
30.09.2015 12:04
Otevřená společnost včera 29.9.2015 udílela ceny v kategorii OTEVŘENO a ZAVŘENO. Obě hlavní ceny poroty získal případ nominovaný panem Maděrou. Oba spory po právní stránce zastupovala naše advokátka Petra Bielinová. Hlavní cena pro zlínského soudce Milana Polehlu za rozsudek proti obstrukcím Milan...
04.09.2015 19:59
Územně samosprávné celky jsou dle zákona o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze ze zákona povinny vymáhat nárok na náhradu škody po osobách, které vznik škody na majetku územně samosprávného celku svým jednáním zavinily. Takovými osobami mohou být (kromě zaměstnanců úřadu či dalších, mimo úřad...
05.08.2015 13:19
Soud řekl, že exstarosta Prahy 2 má uhradit pokutu 300 000 korun, kterou radnice zaplatila. Paradoxní je, že v čele radnice, která jej zažalovala, stojí kolegové, kteří mu sporný postup odsouhlasili. Praha - V Česku padl první precedentní verdikt: Obvodní soud pro Prahu 2...
02.07.2015 19:56
Úzkou souvislost mezi notoricky známými pravidly pro nakládání s majetkem obce a případným nárokem obce na náhradu škody vyslovil v březnu tohoto roku Okresní soud v Kolíně.  Město Kolín se v daném soudním řízení domáhá nároku na náhradu škody ve výší 26 milionů korun,...
28.06.2015 20:17
Žádný zákon zastupitelům územně samosprávných celků (na rozdíl například od členů vlády) výslovně nezakazuje, aby vedle výkonu svého mandátu podnikali, ať již samostatně anebo prostřednictvím obchodních společností, v jejichž výkonných či dozorčích orgánech zasedají. Zejména radní našich měst...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz