Aktuality

31.01.2018 14:33
Od roku 2016 jsme poskytovali právní poradenství žadateli o informaci, kterému byla za poskytnutí informace o platech a odměnách vysoce postavených úředníků Ministerstva průmyslu a obchodu vyčíslena úhrada ve výši 24 tisíc korun. Jedná se o částku, která je pro žadatele o informaci zcela nereálná a...
07.11.2017 13:59
Tisková zpráva Právo ve veřejném zájmu Praha, 7. listopadu 2017 Zadavatelé veřejných zakázek říkají: Zaplacená pokuta ÚOHS je škoda, ale vymáhat ji nechceme. Nevládní organizace Právo ve veřejném zájmu provedla rozsáhlý průzkum, jak subjekty hospodařící s veřejnými prostředky (zejména stát,...
16.12.2016 14:17
V lednu 2016 požádali opoziční zastupitelé o uveřejnění článku v periodickém tisku svého města. Vybrali si výbušné téma týkající se územního plánu obce. Vydavatel odmítl příspěvek uveřejnit. V říjnu 2016 rozhodl ve věci Okresní soud Praha východ a vydání článku radnici nařídil. Rozsudek byl stranám...
29.09.2016 21:14
Otevřená společnost pořádá již od roku 2003 každoroční soutěž Otevřeno x Zavřeno. Naše nominace byla, stejně jako loni, oceněna odbornou porotou. Tentokrát jsme získali první cenu v kategorii Zavřeno. Odborná porota letos vybírala z 58 nominovaných úřadů, které se brání poskytování informací o...
25.04.2016 21:07
Okresní soud ve Zlíně přiznal na jaře loňského roku žadateli o informace částku 40 tisíc korun jako kompenzaci za nemajetkovou újmu. Nemajetková újma byla žadateli způsobena nesprávným úředním postupem, když povinný subjekt nezákonně odpíral žadateli informaci téměř tři roky. Rozsudek je...
14.03.2016 21:19
Judikatura Nejvyššího správního soudu se (stejně jako metodické pokyny Ministerstva vnitra) věnuje i správnému procesnímu postupu obcí při vyřizování žádostí o informace. Pro účely tohoto článku mám na mysli pouze ty situace, kdy je žadatelem požadována informace, jejíž poskytnutí by eventuálně...
16.02.2016 21:41
Prvního července tohoto roku (2016) nabyde účinnosti nový zákon o registru smluv. Od tohoto data budou zákonem vyjmenované subjekty povinny určité smlouvy zpřístupnit veřejnosti v tzv. registru smluv. Sankce za nezveřejnění smlouvy (tj. nejprve neúčinnost a následně zrušení smlouvy, viz níže)...
11.02.2016 07:27
Krajský soud v Hradci Králové dospěl v únoru 2015 k závěru, že i právo na informace může být zneužito. V konkrétním případě soud nejenže zamítl podanou žalobu, kterou shledal z mnoha důvodů nedůvodnou, ale zároveň žalujícího občana „varoval“, že v budoucnosti jím...
10.01.2016 20:43
Tři roky se Krajský úřad Zlínského kraje pomocí různých kliček a obstrukcí vyhýbal poskytnutí informace, na níž má žadatel právo. V dubnu okresní soud rozhodl: je to neúcta nejen k žadateli, ale i k zákonodárcům. A přiznal mu právo na zadostiučinění ve výši 40 tisíc korun. Odvolací soud rozhodnutí...
07.01.2016 20:05
Před dvěma lety vstoupila v platnost novela tiskového zákona, která pro vydavatele periodického tisku územně samosprávných celků zavedla několik nových povinností. Těmto povinnostem odpovídá také soudně vymahatelné právo zastupitele na otištění příspěvku, respektive tzv. doplňující informace....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz