Aktuality

02.07.2018 14:07
Kancelář prezidenta republiky, respektive její vedoucí, kancléř Mynář, od samého počátku výkonu své funkce tvrdil, že není veřejným funkcionářem dle zákona o střetu zájmů. Jakmile na základě našeho oznámení začal Městský úřad v Uherském Hradišti projednávat možné spáchání přestupku ze stany...
28.05.2018 13:55
Před časem se na nás obrátil spolek Centrum of Excellence for Good Governance a požádal nás o právní pomoc. V zásadě šlo o posouzení, zda výběrové řízení na nájemce objektu známého pod názvem "Kavárna co hledá jméno" proběhlo v souladu se zákonem či nikoliv. Po posouzení průběhu výběrového...
30.04.2018 15:06
Kancelář prezidenta republiky opakovaně odmítala poskytovat veřejnosti informace o platech svých vrcholně postavených zaměstnanců (vedoucí kanceláře prezidenta republiky, ředitelé odborů) a to přestože první pravomocný rozsudek na toto téma byl vúči KPR vydán již v létě roku 2012. V průběhu let...
11.03.2018 14:32
V roce 2017 jsme zpracovali analýzu týkající se zjištění, zda jsou a v jaké míře vymáhány nároky na náhradu škody, které vznikly na majetku státu nebo obcí tím, že byla zaplacena pokuta uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V roce 2018 pokračujeme v naší činnosti, a proto jsme se obrátili...
04.03.2018 14:56
Nález Ústavní soudu ve věci platů a odměn úředníků města Zlín (IV US 1378/2016) vyvolal předvídatelnou reakci povinných subjektů, kteří povinnosti stanovené v citovaném nálezu nyní začaly u jednotlivých žadatelů o informaci zkoumat a to tak, že ať už žadatel o informace odpoví na výzvu...
31.01.2018 14:33
Od roku 2016 jsme poskytovali právní poradenství žadateli o informaci, kterému byla za poskytnutí informace o platech a odměnách vysoce postavených úředníků Ministerstva průmyslu a obchodu vyčíslena úhrada ve výši 24 tisíc korun. Jedná se o částku, která je pro žadatele o informaci zcela nereálná a...
07.11.2017 13:59
Tisková zpráva Právo ve veřejném zájmu Praha, 7. listopadu 2017 Zadavatelé veřejných zakázek říkají: Zaplacená pokuta ÚOHS je škoda, ale vymáhat ji nechceme. Nevládní organizace Právo ve veřejném zájmu provedla rozsáhlý průzkum, jak subjekty hospodařící s veřejnými prostředky (zejména stát,...
16.12.2016 14:17
V lednu 2016 požádali opoziční zastupitelé o uveřejnění článku v periodickém tisku svého města. Vybrali si výbušné téma týkající se územního plánu obce. Vydavatel odmítl příspěvek uveřejnit. V říjnu 2016 rozhodl ve věci Okresní soud Praha východ a vydání článku radnici nařídil. Rozsudek byl stranám...
29.09.2016 21:14
Otevřená společnost pořádá již od roku 2003 každoroční soutěž Otevřeno x Zavřeno. Naše nominace byla, stejně jako loni, oceněna odbornou porotou. Tentokrát jsme získali první cenu v kategorii Zavřeno. Odborná porota letos vybírala z 58 nominovaných úřadů, které se brání poskytování informací o...
25.04.2016 21:07
Okresní soud ve Zlíně přiznal na jaře loňského roku žadateli o informace částku 40 tisíc korun jako kompenzaci za nemajetkovou újmu. Nemajetková újma byla žadateli způsobena nesprávným úředním postupem, když povinný subjekt nezákonně odpíral žadateli informaci téměř tři roky. Rozsudek je...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz