Zdiby - nezveřejnění článku zastupitelů týkající se územního plánu

01.06.2017 11:02

Novela tiskového zákona zavedla od listopadu 2013 právo zastupitelů obce domáhat se zveřejnění příspěvku v periodickém tisku, který jejich obec vydává. Bohužel právo zastupitelů (zpravidla se problém týká opozičních zastupitelů) není ani po více jak dvou letech platnosti zákona ze strany vydavatelů periodik vždy respektováno. V takovém případě se zastupitelé mohou obrátit na příslušný okresní soud a domáhat se, aby soud zveřejnění příspěvku nařídil.

V projednávaném případě dva zastupitelé obce Zdiby požádali o zveřejnění příspěvku, který pojednával o tom, proč je dle jejich názoru třeba nový územní plán. Vydavatel článek nezveřejnil ani do třech měsíců od doručení. Následně zastupitelé požádali o zveřejnění tzv. doplňující informace ve smyslu tiskového zákona. Vydavatel na žádost reagovat tak, že zveřejnění příspěvku otevřeně odmítl. Zastupitelé se proto obrátili s naší pomocí na Okresní soud pro Prahu východ. Soud podané žalobě vyhověl a vydavateli uložil povinnost uveřejnit doplňující informaci.

Obec proti rozhodnutí soudu podala odvolání, avšak odvolací soud 23. května 2017 rozsudek prvního stupně potvrdil. Jakmile bude rozsudek odvolacího soudu vypracován a doručen stranám, poběží obci Zdiby lhůta ke splnění povinnosti vydat příspěvek zastupitele.

Časová osa:

leden 2016 - doručen příspěvek týkající se územního plánu
duben 2016 - žádost o zveřejnění doplňující informace
květen 2016 - vydavatel odmítl článek zveřejnit
květen 2016 - podána žaloba
říjen 2016 - Okresní soud pro Prahu východ vyhověl žalobě a vydavateli uložil povinnost uveřejnit příspěvek jednoho opozičního zastupitele.
prosinec 2016 - bylo doručeno písemné vyhotovení rozsudku. Obec podala odvolání
květen 2017 - rozsudek Okresního soudu pro Prahu východ byl potvrzen - čekáme na písemné vyhotovení rozsudku.
 

Rozudek OS Praha východ (2016) - nepravomocný

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Mediace:
Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M.
michaela.suchardova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz