Obce, města a kraje a vymáhání nároku na náhradu škody

21.05.2015 18:16

Města, obce i kraje jsou podle zákonů (o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze) povinny vymáhat škodu, která na jejich majetku vznikne, a to případně i soudní cestou. Za včas uplatněný nárok na náhradu škody lze považovat jen takový postup, při němž osoba, která je za škodu zodpovědná, nebude moci vůči územně samosprávnímu celku uplatnit námitku promlčení. Vymáhání nároku na náhradu škody však není správné odkládat až do doby těsně před promlčením nároku - v mezidobí se totiž odpovědná osoba může zbavit majetku, ze kterého by mohla být škoda uhrazena.

Za způsobenou škodu mohou být odpovědní jak zaměstnanci obce (podle zákoníku práce), tak nejrůznější externí poradci (dříve podle obchodního zákoníku, dnes podle občanského zákoníku), stejně jako volení zástupci měst a obcí (podle občanského zákoníku). Podle typu odpovědné osoby se liší i promlčecí doba. Další komplikací je změna občanského práva od ledna 2014, kdy pro některé nároky je třeba vycházet z občanského zákoníku "původního" a pro jiné již z nového občanského zákoníku.

Vyčíslit škodu a označit správně odpovědnou osobu a podat žalobu ke věcně i místně příslušnému soudu je poměrně složité, proto se vyplatí využít služeb právníka (buď interního zaměstnance, nebo advokáta).

V průběhu roku 2017 pracujeme na analýze, jejímž výstupem bude zjištění, do jaké míry jsou vymáhány škody způsobené na veřejném majetku (na majetku obcí, měst, ale i státu) a s jakým výsledkem. Analýza se týká vymáhání pokut uložených Úřadem pro ochranu hodpodářské soutěže v letech 2012-2015. Vypracování analýzy finančně podpořilo Ministerstvo vnitra a to dotací ve výši 100 tis. korun.

Bližší informace Vám sdělí naše právnička Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19.

Příklady z praxe:
Kolín, škoda 26 milionů korun
Praha 2, škoda 300 tisíc korun
Královéhradecký kraj, škoda 800 tisíc korun
Slaný, škoda 190 tisíc korun

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Mediace:
Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M.
michaela.suchardova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz