Královéhradecký kraj vymáhá škodu 800 tisíc po svých radních

04.04.2017 21:37

Královéhradecký kraj

V únoru 2014 uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Královéhradeckému kraji pokutu ve výši 800 tisíc korun za porušení zákona o veřejných zakázkách. Konkrétně kraj v roce 2004 zadal v jednacím řízení bez uveřejnění zakázku na rozšíření stávající dodávky předmětu leasingu (Administrativní centrum Královéhradeckého kraje), ačkoli pro takový postup nebyly splněny zákonem dané podmínky. Rozhodnutí ÚOHS je pravomocné a kraj v září 2014 zaplatil vyměřenou pokutu.

Přestože se kraj obrátil i na správní soud a domáhá se zrušení rozhodnutí ÚOHS, kterým mu byla uložena pokuta, učinil zároveň i podstatné kroky směřující k vymáhání škody, která na majetku kraje vznikla. Kraj totiž již v lednu 2015 identifikoval osoby, které dle poznatků kraje škodu zavinili, a vyzval je k náhradě škody. Konkrétně se jedná o bývalou zaměstnankyni kraje a dokonce i o pět současných radních kraje.

K uhrazení škody, ani k podání žaloby na zaplacení, však ke konci června 2016  zatím nedošlo, neboť údajně probíhají mimosoudní jednání.

Podle informací Kraje z března 2017 byla částka 795 tisíc uhrazena společností Kooperativa pojišťovna, a.s. v rámci pojistné smlouvy, kterou kraj pro své zástupce sjednal. Radní kraje mají proto povinnost uhradit již pouze spoluúčast ve výši 1.000 Kč za každou pojištěnou osobu. Podle informace Kraje byla spoluúčast uhrazena Ing. Bradíkem a panem Doležalem.

Ze zaplacené pokuty ve výši 800 tisíc korun proto zbývá uhradit již pouze tři tisíce.

rozhodnutí ÚOHS
informace kraje (červen 2016)
informace kraje (březen 2017)

Případ budeme nadále sledovat.

Více informací o případu poskytne Mgr. Petra Bielinová, advokát

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Mediace:
Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M.
michaela.suchardova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz